Gemeenschappelijke trailerparking VIM komt aan Ordamstraat

Aan de Ordamstraat in de Antwerpse haven komt een gemeenschappelijke trailerparking in het kader van een project van het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit. Het terrein is eigendom van Group Joosen.

Het project is de uitloper van een studie van de POM Limburg, waaruit bleek dat er nood is aan dergelijke parking als alternatief voor de congestie op de wegen vanuit Limburg van en naar de Antwerpse haven. Bedoeling is dat de trailers tijdens de nacht en de dagrand naar de parking gereden worden, waarna ze overdag, volgens de wensen van de verladers, naar hun eindbestemming gebracht worden.

Testperiode

Het project loopt in samenwerking tussen het VIM, Febetra Antwerpen, Febetra Limburg, de Haven van Antwerpen, de VUB en POM Limburg. Het werd al eind vorig jaar aangekondigd, maar is nu officieel van start gegaan. Een tiental transportbedrijven, waarvan de namen voorlopig nog niet bekendgemaakt zijn, zullen aan het project deelnemen gedurende een testperiode van twaalf maanden.

Nu het terrein bekend is, kunnen de overeenkomsten met de bedrijven en met de uitbater van het terrein uitgewerkt worden. De VUB kan dan de kosten en de baten voor de transporteurs berekenen in functie van de eventuele wachttijden aan de terminals en kan bekijken hoe leegrijden kan vermeden worden.

Locatie

De locatie aan de Ordamstraat ligt vlakbij de Noorderlaan en de aansluiting met de R2. De trailerparking zal omheind worden, krijgt camera’s en een automatische poort met badges. Het project wordt door het IWT gesubsidieerd, maar de kosten zullen door de deelnemende bedrijven en de Vlaamse overheid gedeeld worden.

Volgens Kurt Joosen, gedelegeerd bestuurder van Group Joosen, gaat het om een terrein van 10.000 m² dat plaats zal bieden aan 38 tot 40 trailers en dat nog kan uitgebreid worden. Het wordt omheind en krijgt toegangscontrole en camera’s en zal door Joosen zelf uitgebaat worden in samenspraak met de POM Limburg. Het terrein waar de parking komt, wordt momenteel nog door Joosen zelf ingenomen. De onderneming gaat zich op een ander terrein vestigen, maar dat is nog niet vrij. “Bedoeling was om de 'ontkoppelparking' begin december in gebruik te nemen, maar het zal eerder januari zijn”, aldus Kurt Joosen.

In de haven van Rotterdam (foto) is een dergelijke bewaakte parking als sinds ongeveer een jaar in gebruik genomen. Daar doet die dienst als ontkoppelplek én als vaste parkeerplaats.