Geen bewijzen van sociale fraude bij gestalde trucks

De sociale-inspectiediensten hebben geen bewijzen gevonden dat de Hongaarse transportfirma Waberer’s zich in België schuldig zou maken aan sociale fraude. De trucks worden in internationale transporten ingezet, en niet in cabotage.

Net voor de kerstvakantie werden 200 Hongaarse en Roemeense trucks van Waberer’s in een weide in Opglabbeek gestald. Dat deed de Hongaarse transportfirma ook in Nederland, Frankrijk en Italië. Met bussen werden de chauffeurs opgehaald en naar huis gebracht om de eindejaarsperiode met hun familie door te brengen.

Bij hun terugkeer in België heeft de sociale inspectie controles uitgevoerd. Dat gebeurde op vraag van staatssecretaris voor Sociale Fraude Bart Tommelein, die de stalling ook verdacht vond. Volgens dagblad De Standaard hebben de controles geen bewijzen van sociale fraude opgeleverd. Er is immers gebleken dat de trucks vooral worden ingezet in internationale transporten en vermoedelijk niet in cabotage.

Zoals geweten is internationaal transport in Europa volledig geliberaliseerd en wordt enkel cabotage begrensd. De inzet van goedkoperer Oost-Europese trucks (en chauffeurs) is in bilatreaal transport dus een toegelaten en legale praktijk, wat sommige vakbonden ook mogen zeggen.

“Honderd procent zekerheid dat alles volgens de regels verloopt, hebben de inspectiediensten nooit. Controle op cabotage is zeer moeilijk. Zo zouden vrachtbrieven niet altijd sluitend zijn”, klinkt het.

Wegmoffelen

Dat beaamt Lode Verkinderen, die naast secretaris-generaal van TLV ook deze functie bekleedt binnen de Europese vervoerdersvereniging UETR. “Het is uitermate moeilijk om te controleren of een vervoerder inderdaad slechts drie cabotageritten doet op zeven dagen. Een chauffeur kan inderdaad een vrachtbrief wegmoffelen en zo verbergen dat hij te veel cabotageritten heeft gedaan”, zegt hij.

Controleerbaar

Daarom is een van de grote eisen van UETR dat de controleerbaarheid van cabotage wordt verbeterd. “Tegen het eind van dit jaar wordt de Road Package van de Europese Commissie verwacht. Volgens wat wij gehoord hebben op enkele fora, zou ze overwegen om de grens van drie ritten afschaffen, en in ruil de grens voor het aantal dagen aanpassen. Concreet hebben we nog geen voorstel gezien, maar onze boodschap aan de Commissie is duidelijk: 'Maak iets dat controleerbaar is'.”

“De huidig regeling is een compromis dat er gekomen is omdat voormalig commissaris Kallas een volledige liberalisering van de cabotage wou en het Europees Parlement hem terugfloot. Dat compromis heeft iets opgebracht dat nauwelijks controleerbaar is. Wij willen deze keer geen nieuw compromis en onduidelijke regels”, aldus de UETR-secretaris-generaal.