Franse vervoerders eisen harde acties tegen oneerlijke concurrentie

FNTR, TLF et UNOSTRA hebben zich tot de Franse regering gericht om een spoedvergadering te eisen over een herziening van de controlemethodes in het wegvervoer. De Franse transporteurs zijn de ‘low cost’ concurrenten meer dan beu.

Volgens de organisaties eindigt het eerste trimester op een bijzonder bittere vaststelling: “De activiteit gaat verder achteruit op een markt die door goedkopere transporteurs wordt gedestabiliseerd”, stellen ze vast. Daarbij klagen ze onder andere een aantal wanpraktijken aan: naast de oneerlijke concurrentie zijn dat de vloedgolf van lichte vrachtwagens beneden de 3,5 ton, ‘wilde bevrachtingen’, niet reglementaire weekendrusttijden (in de cabine), permanent in Frankrijk verblijven van buitenlandse vloten, enzovoort.

Volgens de Franse vervoerders blijven de transportprijzen in een neerwaartse spiraal en kunnen zij de marktaandelen niet meer bereiken die nodig zijn om hun bedrijven in leven te houden. Zij verwijten de Franse overheid geen actie te ondernemen.  

Zij eisen dan ook dat de Franse regering zou overgaan tot meer en betere controles langs de weg; dat ze de sancties en straffen zou verzwaren; en dat buitenlandse vervoerders die permanent in Frankrijk werken, verplicht worden er een zetel te openen.

Minimumloon

Daarenboven willen ze dat de overheid de modaliteiten zou bekend maken volgens dewelke het minimumloon zal opgelegd worden aan de buitenlandse vervoerders die in Frankrijk actief zijn. Ter herinnering: de Franse regering heeft begin vorig jaar beloofd dat een systeem zal worden ingevoerd dat lijkt op het Mindenstlohngesetz (MiLoG) dat in Duitsland van kracht is.

In de zogenaamde Loi Macron is vorig jaar amendement aangenomen dat alle buitenlandse chauffeurs (en binnenschippers) die na een internationaal transport cabotagevervoer verrichten, “moeten genieten van de sociale regels en van het minimumloon die in de betrokken sectoren van kracht zijn.”

De Franse regering beloofde dat de maatregel nog in de loop van 2015 zou worden ingevoerd, maar sindsdien was het oorverdovend stil.  

Road Package

De drie organisaties stellen tevens dat op Europees vlak de Franse regering haar stempel zou drukken op de ‘Road Package’ waaraan de Commissie nu werkt. Zij willen dat een herziening van de cabotageregels erin wordt opgenomen en dat er maatregelen worden getroffen tegen de proliferatie aan bestelwagens.

In hun communiqué zeggen de organisaties welke acties zij willen ondernemen, maar zij stellen wel dat ‘de maat vol is’ en dat een spoedvergadering met de betrokken ministers zich opdringt. Bij eerdere protesten, zoals in 2014 (foto), bleef het bij vreedzame manifestaties, maar het water staat nu veel vervoerders echt aan de lippen. Veel zal dus afhangen van de reactie van de regering.