Franse regering werkt aan vignet voor vrachtwagens

De Franse regering wil een vignet voor vrachtwagens invoeren, vermoedelijk naar Zwitsers model. Het zou voor Franse en buitenlandse trucks verplicht zijn. Vooral buitenlanders worden geviseerd. De Franse vervoerders zijn radicaal tegen.

Minister van Ecologische Transitie, François de Rugy, zegt dat hij de buitenlandse trucks – die Frankrijk doorkruisen zonder te tanken en dus zonder belastingen te betalen – een soort vignet wil laten betalen. Door de Europese regels zouden ook de Franse vrachtwagens het moeten betalen.

Sinds het debacle van de Ecotaxe Poids Lourd is het niet de eerste keer dat een ballonnetje wordt opgelaten. De Franse kilometerheffing werd na hevig protest in 2014 roemloos afgevoerd – enkele weken voor ze zou ingaan – en dat kostte de begroting ruim 1 miljard euro. Ze werd uiteindelijk vervangen door een verhoging van de accijnzen op diesel. Omdat buitenlandse vervoerders zelden in Frankrijk tanken, dragen ze niet bij tot het onderhoud van de infrastructuur. Daarom moet de 'Ecotaxe' vervangen worden door een vignet, luidt de redenering. Ook Transportminister Elisabeth Borne heeft die hypothese al geuit.

Volgens de Rugy zijn de toepassingsmodaliteiten van het vignet nog niet uitgewerkt. Hij wil het in 2019 voorstellen naar aanleiding van de Loi d’Orientation des Mobilités, die al meerdere keren is uitgesteld. In het beste geval zou het vignet dus pas in 2020 ingevoerd worden, zegt de Franse pers.

Frankrijk heeft dringend meer geld nodig voor het onderhoud van zijn infrastructuur. Voor de meest ingrijpende werken zijn tientallen miljarden nodig. De vervoerdersfederatie FNTR reageert alvast uiterst negatief, omdat de vrachtwagens nu al proportioneel het meest bijdragen tot het infrastructuurbudget. Van de 40 miljard die de Franse regering bij de weggebruikers ophaalt via allerlei taksen, wordt ruim 20% door het vrachtverkeer betaald, terwijl het maar 6,3% van dat verkeer uitmaakt.

Ook stelt ze dat slechts een derde van die 40 miljard aan de infrastructuur wordt besteed. De rest gaat naar 'de algemene middelen'.

Het is eigenaardig dat de Franse regering de piste volgt van een vignet, omdat Europa aan een herziening van de zogenaamde Eurovignetrichtlijn werkt, die tijdsgebonden systemen zoals een vignet verbiedt en afstandsgerelateerde systemen – zoals de kilometerheffing – verplicht.

Philippe Van Dooren