Frans detacheringsattest op de valreep beschikbaar

De Franse regering heeft eindelijk het model ‘detacheringsattest’ beschikbaar gemaakt. Dat moet vanaf morgen in de cabine liggen van de buitenlandse trucks die in Frankrijk cabotage of bilateraal vervoer doen, naast een kopie van het arbeidscontract.

Het detacheringsattest, dat u hier kunt vinden, is een onderdeel van de Franse 'Loi Macron' en van de nieuwe regels rond het minimumloon in Frankrijk. Die gaan morgen 1 juli in, maar er was veel kritiek op het feit dat ze onduidelijk zijn en dat het document nog steeds niet beschikbaar was. Sinds gisteren is dat wel het geval en kan het op de site van het Franse ministerie van Duurzame Ontwikkeling (waar het staatssecretariaat voor Transport van afhangt) gedownload worden.

Het detacheringsattest moet in twee exemplaren opgesteld worden. Het vervangt de formaliteiten rond de ‘déclaration de détachement’. Een exemplaar moet in de cabine liggen (en het andere moet op de zetel van de onderneming beschikbaar zijn) en moet, samen met het arbeidscontract, voorgelegd kunnen worden bij controles.

Meer controles

Vanaf morgen zullen die controles opgevoerd worden, zegt de Franse regering. De wet voorziet sancties van maximaal 2.000 euro per bestuurder voor het niet naleven van de regels rond het minimumloon. Bij recidive wordt de boete opgetrokken tot 4.000 euro per overtreding. Bij flagrante overtredingen kan de boete oplopen tot een maximumbedrag van 500.000 euro.

Alle buitenlandse chauffeurs die in Frankrijk rijden moeten vanaf morgen in het kader van een cabotagerit of van een transport van of naar Frankrijk, aan het Franse minimumloon worden betaald. Dat is momenteel 9,67 euro per uur. De regel geldt niet voor de transitritten.

Onduidelijkheid blijft

Op de site van het ministerie kan men naast de documenten, een ‘FAQ’ vinden over de nieuwe regelgeving (weliswaar in een versie van 15 juni). Daarin staat onder andere dat de buitenlandse vervoerders een fiscale vertegenwoordiger in Frankrijk moeten aanduiden.

“Tot op heden hebben we echter geen officiële uitleg gekregen over de juridische aard van die vertegenwoordiger. Zo weten we nog steeds niet exact wat zijn verantwoordelijkheden zijn”, betreurt Michael Reul, secretaris generaal van UPTR.

Kritiek houdt aan

Ook betreurt hij dat de Franse regels morgen van kracht worden terwijl een Europese procedure nog aan de gang is. “We weten immers nog steeds niet wat de Europese overheid denkt van deze overdreven administratieve obstakels die het vrije verkeer van goederen en diensten belemmeren. De vervoerders zullen nog moeten wachten”, zegt hij.

“Overigens: als het gaat om de Britten de les lezen, zijn de Fransen snel. Maar als het gaat om de Europese rechtsregels eerbiedigen, dan zijn ze opvallen stil…”, aldus Reul tot slot.

Ook de andere federaties zijn verbolgen over het zeer laattijdig beschikbaar maken van het Franse documenten en de aanhoudende onduidelijkheid. “De administratieve last blijft en alles tegen morgen in orde hebben onmogelijk. Daarenboven blijven de kosten hoog. TLV en de Europese koepel UETR blijven dan ook aandringen op uitstel”, aldus Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV.

Ook Philippe Degraef, directeur van Febetra, die zeer vroeg aan de alarmbel trok, is verbolgen. “Het officieel detacheringsattest is hopeloos laat, pas 36 uur voor dat het van kracht is, beschikbaar gemaakt. Dit is echt niet serieus”, stelt hij.