Febetra vreest voor nachtelijke sluiting van sanitair langs snelweg

De federale politie verplicht dat sommige shops van tankstations langs de snelweg om 22.00 uur sluiten. Febetra reageert verbolgen, omdat de sanitaire faciliteiten dan ontoegankelijk worden. De federatie eist dat ze 24 uur op 24 open blijven.

“Wij hebben van verschillende uitbaters van tankstations gehoord dat zij door de federale politie verplicht werden om hun shop tussen 22.00 uur en 6.00 uur te sluiten. Dat is ons bevestigd door de federatie van de brandstoffenhandelaars. De politie zou zich beroepen op het ministerieel besluit met betrekking tot de essentiële installaties. We vermoeden dat ze de shops als een soort nachtwinkel beschouwen. En die moeten om 22.00 uur sluiten”, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra.

Wij hebben de federale politie gecontacteerd om te weten of deze sluitingen het gevolg zijn van een richtlijn of van een lokale interpretatie van het ministerieel besluit. Maar we kregen nog geen antwoord.

Febetra heeft begrip voor het idee dat men de shops wil sluiten – chauffeurs kunnen op voorhand een sandwich of water kopen – maar wijst op de gevolgen op sanitair gebied. “Vaak zijn de sanitaire installaties op geen enkele andere manier dan via de shop bereikbaar. Als de shop moet sluiten, betekent dat de facto ook een sluiting van alle sanitaire faciliteiten, zoals toiletten, wasbakken en douches”, zegt Degraef.

“Wij vinden dat niet kunnen, zeker niet in een periode waarin hygiëne van cruciaal belang is. Het zou van een totaal gebrek aan respect getuigen voor al die vrachtwagenchauffeurs die ook ’s nachts op de baan zijn om de economie draaiende te houden. Febetra heeft federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle gisteren dan ook een brief gestuurd waarin wij wijzen op de noodzaak om de shops langs de autosnelwegen, met inbegrip van hun sanitaire faciliteiten, 24 uur op 24 open te houden”, zegt hij tot slot.

Philippe Van Dooren