Febetra: "Transport blijft in de kou bij brexitdeal"

Transportfederatie Febetra hekelt de onduidelijkheid die er heerst over wat er op het terrein verandert voor transporteurs die het VK aandoen. Dat er tot het einde van dit jaar niets verandert op het terrein, is een magere troost, want wat daarna?

"Een brexitdeal zonder transportluik is als een café zonder bier", verzucht Febetra-directeur Philippe Degraef. "Overmorgen is de brexit een feit en gaat de transitieperiode van start. Tot en met 31 december 2020 verandert er in de praktijk niets voor de transporteurs. Maar, dat is dan ook de enige zekerheid die er momenteel is. Wat er na afloop van de transitieperiode komt, blijft een groot vraagteken. Het kan echt nog alle richtingen uit."

Transport geen prioriteit 

Febetra hoopt niet alleen dat er een zo handelsvriendelijke post-brexitdeal uit de bus komt, maar vooral dat er een hoofdstuk 'Transport' in die deal opgenomen wordt. Dat is nog lang geen uitgemaakte zaak. Febetra ving verschillende signalen op dat transport niet hoog op het prioriteitenlijstje staat met items die men in het akkoord wil opnemen.

"Dat mag geen excuus zijn om transportaangelegenheden aan de kant te schuiven", meent Degraef. "Vlotte handelsbetrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU vergen werkbare transportregels met een minimum aan administratieve rompslomp. Een horrorscenario, waarbij transporteurs zich in de toekomst zouden moeten behelpen met gecontingenteerde CEMT-vergunningen, moet koste wat het kost vermeden worden. Febetra roept alle partijen die bij de onderhandelingen betrokken zijn op om aan het goederenvervoer over de weg de nodige aandacht te schenken."

Michiel Leen