Febetra: "Overheid pleegt schuldig verzuim met tekort parkeerplaatsen"

"Het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens begint verdacht veel op schuldig verzuim te lijken", meent Philippe Degraef van Febetra. Volgens Degraef zijn er duizend plaatsen tekort en maken problemen met transitmigranten de situatie erger.

Het tekort aan adequate parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs neemt volgens Febetra steeds problematischer vormen aan. De transportfederatie legt het probleem voor aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en haar Waalse tegenhanger Philippe Henry (Ecolo). Een complex probleem, maar wel een dat de sector steeds meer hoofdbrekens bezorgt. 

"Het aspect 'Veiligheid op de autosnelwegparkings' kwam de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws omwille van incidenten met transmigranten. Het veiligheidsprobleem op de parkings langs onze autosnelwegen is uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Maar de parkingproblematiek is veel ruimer dan dat", schrijft Degraef. "Eerst en vooral, de parkeercapaciteit die specifiek voor vrachtwagens bestemd is, is ronduit ontoereikend. Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs ons wegennet. De overheid eist dat vrachtwagenchauffeurs zich stipt aan de rij- en rusttijden houden. Een volkomen terechte eis. Logischerwijze zouden vrachtwagenchauffeurs van diezelfde overheid dan ook mogen verwachten dat zij hen de nodige infrastructuur ter beschikking stelt, waar zij in alle veiligheid en met het nodige comfort hun wettelijk verplichte pauzes en rust kunnen nemen. Het is haast niet te vatten, maar anno 2019 zijn er nog steeds autosnelwegparkings zonder sanitaire voorzieningen."

Slapen op de pechstrook 

"Overvolle autosnelwegparkings in een regio die zich nota bene heel graag profileert als logistieke hotspot, zijn dagelijkse kost. Daardoor hebben vrachtwagenchauffeurs vaak geen andere mogelijkheid dan hun rust of pauze te nemen op plaatsen die hier niet voor bestemd zijn of zelfs daarvoor verboden zijn, zoals de pechstrook bijvoorbeeld", gaat Degraef verder. "Recent heeft Febetra Vlaams minister Lydia Peeters nog gewezen op het schrijnend tekort aan veilige parkings met de nodige sanitaire faciliteiten. Als de bevoegde overheid, die de problematiek al jaren kent, niet snel tot actie overgaat, dan zal Febetra niet anders kunnen dan te concluderen dat er sprake is van schuldig verzuim."

Duizend plaatsen extra

Volgens Degraef zijn er zeker duizend parkeerplaatsen extra nodig om de noden te lenigen. Daar komt nog bij dat bestaande parkings dikwijls worden gesloten wegens problemen met transmigranten, zoals recent nog in Walshoutem. "De problematiek verschuift steeds verder weg van de zeehavens", weet Degraef. "Nu worden ook in Vlaams- en Waals-Brabant en Luik parkings gesloten na incidenten met transmigranten die aan boord van vrachtwagens willen komen. We hebben deze problematiek aangekaart bij de nieuwe beleidsmakers in Vlaanderen en Wallonië. Ik kan alleen maar hopen dat er in 2020 werk van wordt gemaakt."

Michiel Leen