Febetra: "CO2-heffing moet taks-shift zijn, geen taks-lift"

Wegvervoerfederatie Febetra verwacht dat de sector in België niet zal ontsnappen aan de invoering van een CO2-heffing. De transportsector wil zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, maar Febetra maakt toch een aantal kanttekeningen.

Philippe Degraef, directeur van Febetra, verwacht dat België in de nabije toekomst een CO2-taks zal invoeren om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. “Vermoedelijk zal dat pas in de volgende legislatuur zijn, maar ze zal er komen”, benadrukt hij.

Volgens Degraef zijn er zelfs al (voorlopige) bedragen op die heffing geplakt. In 2020 zou die 10 euro per ton CO2-uitstoot bedragen. Tegen 2030 zou dat bedrag opgetrokken worden tot 40, 70 of zelfs 100 euro.

“Deze taks zal zeker een impact hebben op de wegvervoersector die vandaag quasi 100% afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Als transportsector zullen we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, maar we hebben toch een aantal kanttekeningen bij de invoering van zo’n heffing”, zegt Degraef.

Alternatieven

Volgens Febetra is werk maken van alternatieven minstens even belangrijk als de CO2-prijs zelf. “Zonder koolstofarme alternatieven die economisch, technisch en functioneel haalbaar zijn, kan men geen gedragsverandering verwachten”, benadrukt de federatie.

Prijs

Febetra wil dat de koolstofprijs een duidelijk, vooraf bepaald, traject volgt. Pas dan kunnen alle actoren zich terdege voorbereiden en hun investeringen plannen.

De Belgische transportondernemingen mogen bovendien geen competitief nadeel ondervinden. “Het halen van de klimaatdoelstellingen is een globale uitdaging. De CO2-taks moet bij voorkeur dan ook op Europees niveau ingevoerd worden”, benadrukt Degraef.

Belastingdruk

Van de overheid verwacht Febetra heldere communicatie over het hoe en waarom van de heffing. Ze wil ook weten waarvoor de inkomsten aangewend zullen worden. De overheid moet ervoor zorgen dat de totale belastingdruk, die in België al veel hoger is dan in het buitenland, niet stijgt. “We moeten gaan voor een taks-shift, geen taks-lift”, besluit Degraef.

Koen Heinen