Faillissementen in transport nemen opnieuw toe, vooral in Brussel

Dit jaar is het aantal faillissementen in het wegvervoer in België opnieuw aan het stijgen, een trendbreuk sinds de jarenlange daling sinds 2012. De klappen vallen vooral in Brussel, waarschijnlijk doordat de kilometerheffing die er duurder is.

Maar liefst 89 transportbedrijven legden tijdens het eerste semester de boeken neer, tegen slechts 58 tijdens de eerste jaarhelft van 2016, zo blijkt uit de cijfers die het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) zopas publiceerde. Alleen al tijdens het tweede kwartaal werden meer faillissementen uitgesproken dan tijdens het hele eerste semester van vorig jaar.

Sinds 2012, toen een piek van 254 faillissementen werd genoteerd, daalde het aantal faillissementen in de transportsector jaar na jaar. Vorig jaar werden amper 127 faillissementen uitgesproken. Op het einde van 2016 was er nochtans een trendbreuk: in het laatste kwartaal waren het er 49, tegen 27 een jaar eerder. Ook tijdens het eerste en het tweede semester van dit jaar, was er dus een toename.

Brussel oververtegenwoordigd

Deze trend wordt zowel in Vlaanderen als in Wallonië vastgesteld. Wat evenwel opvalt, is dat de Brusselse ondernemingen heel duidelijk oververtegenwoordigd zijn in de cijfers. Van de 59 transportbedrijven die tijdens het tweede kwartaal failliet gingen, hadden 46% hun zetel in Vlaanderen, 19% in Wallonië en 36% in Brussel. De verhouding was in het eerste kwartaal ongeveer dezelfde.

“Brussel telt slechts 7% van de Belgische transportbedrijven. Dat ze 36% van de faillissementen vertegenwoordigen, is dus duidelijk verontrustend”, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra. Volgens hem komt dat vermoedelijk omdat de Brusselse transportbedrijven meer getroffen worden door de kilometerheffing voor vrachtwagens. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de heffing niet alleen op de snelwegen toegepast, maar ook op alle straten. In dat geval geldt ook een veel hoger tarief dan op de snelwegen. “Het is voor die bedrijven moeilijker om de heffing door te rekenen”, zegt hij.

Handelsrechtbank

Ook de algemene cijfers die Graydon onlangs publiceerde, wijzen op een forse stijging van de faillissementen in Brussel. Volgens het informatiebedrijf is deze evenwel niet het gevolg van een verslechterende economische situatie of tijdelijke problemen, maar van een veranderd beleid op rechtbankniveau.

Degraef betwijfelt die uitleg. “Brussel is al langer dan dit jaar oververtegenwoordigd in de faillissementscijfers. Die trend werd in de tweede helft van 2016, kort nadat de kilometerheffing van kracht werd, al ingezet”, zegt hij.

Overigens heeft de persrechter van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van koophandel ontkend dat er sprake zou zijn van een ander beleid.

Philippe Van Dooren