Eurostat bevestigt slechte gezondheid Belgisch wegvervoer

De totale transportactiviteit van de Belgische vrachtwagenvloot, uitgedrukt in tonkilometer, daalde in 2014 met 3% ten opzichte van 2013, zo blijkt uit de meest recente Eurostat-gegevens. “Het blijft bergaf gaan met de Belgische transportsector.”

Dat stelt Febetra-directeur Philippe Degraef vast. "Terwijl ze zich in het nationaal vervoer weten te handhaven, blijven de Belgische vervoerders in het internationaal vervoer zware klappen incasseren", klinkt zijn analyse. Met een internationale transportactiviteit van 12.113 miljoen tonkilometer (tkm), een daling van 8,5% ten opzichte van 2013, bekleden ze een vijftiende plaats in het Europees klassement 2014. De grootste daling (min 14,2%) laten ze in het drielandenvervoer (bijvoorbeeld Luxemburg-Frankrijk) optekenen, waar ze op een 17de plaats stranden.

Vergelijking met 2004

“Als we de cijfers van 2014 met die van 2004 vergelijken, ziet het plaatje voor de Belgische transportsector er alles behalve fraai uit”, aldus Degraef. 

  • Totale transportactiviteit: min 34%
  • Nationaal vervoer: status quo
  • Internationaal vervoer : min 57%
  • Bilateraal vervoer : min 54%
  • Drielanden vervoer: min 69%
  • Cabotage: min 48%

Loonkosten

“De reden voor deze neergang is al lang gekend en wordt alom erkend. Onze vervoerders kampen, vooral omwille van de torenhoge Belgische loonkosten, met een competitiviteitsprobleem, dat nog lang niet van de baan is”, constateert hij.

“In tegenstelling met de vorige regeringen die alles blauw-blauw lieten en de problemen voor zich uitschoven in de hoop dat ze zich vanzelf zouden oplossen, heeft de regering Michel voor een trendbreuk gezorgd. De indexsprong, de verlaging van de sociale lasten in het kader van de taxshift en het gematigd interprofessioneel akkoord zijn weliswaar belangrijke stappen in de goede richting, maar volstaan duidelijk niet om de historisch opgebouwde loonkosthandicap weg te werken”, geeft hij toe.

Maar, zo vervolgt hij: “Ze schreeuwen om een krachtig vervolg. Om onze ondernemingen beter te wapenen tegen de internationale concurrentie en opnieuw uit het dal te doen kruipen, blijven kordate ingrepen en doortastende structurele hervormingen nodig.