Europese truck staat twee derde van de tijd stil

In Europa rijden vrachtwagens effectief maar 35% van de tijd. Dat is vastgesteld via slimme trucks. “Voor een sector met een gemiddelde rendabiliteit van 1 à 2% is dat verschrikkelijk”, zeggen de experten van Fleetboard

“Trucks zijn vandaag mobiele datacenters. In een Mercedes-Benz truck zitten maar liefst vierhonderd sensoren die data capteren en realtime doorsturen. In ons Fleeboardsysteem zitten nu 220.000 vrachtwagens. Zij registreren een overvloed aan data, zoals posities, trajecten, status van het voertuig en zoveel meer. De data worden doorgestuurd naar de transportonderneming, die ze kan gebruiken om de bedrijfsvoering te verbeteren. Maar eens geanonimiseerd en gebundeld kunnen ze ook in een veel breder context gebruikt worden”, legt Daniela Gerd tom Markotten, managing director van Daimler Fleetboard, uit. Fleetboard is de telematica-afdeling van Mercedes-Benz.

“Aan de hand daarvan hebben we kunnen vaststellen dat een truck gedurende 50% van de tijd niets doet. Dertig procent van de tijd rijdt hij, 9% zijn wachttijden, 5,5% laad- en lostijden en 1,5% administratiewerk. Een truck wordt dus inefficiënt ingezet. Voor een sector waarin de gemiddelde rendabiliteit slechts 1 à 2% bedraagt, is dat verschrikkelijk”, zegt zij.

Door de historiek van de data van de wachttijden aan de loskades te analyseren, kan een dispatcher bijvoorbeeld zien wanneer er minder lang gewacht moet worden en de routes in functie daarvan aanpassen.

Halflege ritten

De sensoren kunnen ook het remgedrag en de remintensiteit registreren. Met die data zijn de mensen van Fleetboard kunnen zien of een truck leeg, deels geladen of volledig geladen is. Zij zijn tot tot de vaststelling gekomen dat de trucks in 25% van de gevallen leeg zijn. “Zij verbranden geld”, stelt Gerd tom Markotten.

Ook is een groot deel ervan niet volledig geladen. “Als men een truck op de afstanden groter dan 100 km kan bijvullen tot een volle vracht, heeft dat een zelfde effect op de rendabiliteit als een vermindering van het brandstofverbruik van 3%”, zegt ze.

Een van de oplossingen die Fleeboard daarom nu ontwikkeld heeft, is Nxtboard, een soort ‘Trivago’ van de vrachtbeurzen. Daarvan zijn er 200 in Europa. Het is de bedoeling om voor een bepaald traject alle vrachtbeurzen met een klik af te schuimen. De applicatie is bijna marktrijp. Teleroute en Trans.eu hebben al toegezegd, Saladoo van DHL komt er waarschijnlijk bij en er zijn onderhandelingen bezig met een aantal andere.

Big Data

Door de connectiviteit van de vrachtwagens ontpopt de telematica zich tot een verstrekker van big data, wat meteen perspectieven biedt voor cloud-oplossingen en zelfs artificiële intelligentie. “In de toekomst zal Fleetboard dan ook veel meer oplossingen aanreiken dan telematica. Het zal ook oplossingen aanbieden aan de hele logistieke industrie”, zegt Daniela Gerd tom Markotten, managing director van Daimler Fleetboard. Ook logistieke bedrijven kunnen immers de real time data van de trucks aanwenden om hun eigen werking te verbeteren.

“Om die innovatieve op zelfs disruptieve oplossingen uit te werken, is een startupmentaliteit nodig. Daarom hebben wij Fleetboard Innovation Hubs opgericht in Berlijn, Silicon Valley en Tel Aviv. Driehonderd jonge onderzoekers werken er aan een snel tempo aan potentiële – vaak out-of-the-box – toepassingen en prototypes die door de bedrijven worden geëvalueerd. Die kunnen eventueel uitgewerkt worden tot commerciële producten”, benadrukte Gerd tom Markotten.

Philippe Van Dooren

.