Europese Commissie staakt strijd tegen Duitse tol personenwagens

De Europese Commissie heeft de inbreukprocedure tegen de Duitse tolheffing stopgezet. Ze doet dat ondanks bezwaren tegen de discriminatie van buitenlanders. Dat is een opsteker voor Weyts en zijn plan om een heffing voor personenwagens in te voeren.

Gisteren heeft Brussel niet alleen de inbreukprocedure tegen België voor de organisatie van de havenarbeid beëindigd. Ze stopte ook de procedure die ze in 2015 startte tegen Duitsland voor de tol voor personenauto’s (Pkw Maut) die het land wil invoeren. In maart stemde het Duitse Parlement een wetswijziging die volgens de Commissie aan haar bezwaren tegemoet komt. Wel zegt ze dat ze zal blijven toezien op de correcte uitvoering van de tol en toepassing van het recht.

Discriminatie

Oorspronkelijk wou Duitsland het tolvignet voor de Duitsers compenseren via een lagere wegenbelasting. Ook waren de dag- en weektarieven proportioneel veel hoger voor de buitenlanders. Discriminatie oordeelde de Commissie, die dreigde om naar het Europees Hof van Justitie te stappen.

De Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt wijzigde daarom eind vorig jaar zijn plan. In de nieuwe versie worden alleen milieuvriendelijke Duitse auto’s gecompenseerd via de wegenbelasting. Ook werden de tarieven van de dag- en weekvignetten voor buitenlanders aangepast. Dat is nu officieel voldoende voor de Europese Commissie om de inbreukprocedure te beëindigen.

Resolutie

De vraag is nu hoe het Europees Parlement hierop zal reageren. Twee maanden geleden nog heeft het de Europese Commissie op de vingers getikt over het dossier. “De geplande tolheffing voor personenwagens in Duitsland discrimineert buitenlandse chauffeurs, zelfs als rekening wordt gehouden met de door de Commissie aanvaarde wijzigingen”, zeiden ze in een resolutie. Volgens hen is de regeling nog steeds in strijd is met het EU-recht, omdat Duitse automobilisten de kosten kunnen aftrekken van hun verkeersbelasting, terwijl buitenlandse chauffeurs dit niet kunnen.

“Er is behoefte aan gemeenschappelijke regels om een coherent, eerlijk, niet-discriminerend en geharmoniseerd kader voor tolheffing in de EU vast te leggen”, zeggen de parlementsleden verder in die resolutie. “De komende herziening van de wetgeving over het Eurovignet en de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) is een kans om een dergelijk kader vast te stellen”.

Overigens is het verwonderlijk dat de Commissie nu al haar bezwaren laat varen, terwijl Transportcommissaris Violeta Bulc naar verwachting op 31 mei haar voorstel publiceert voor de herziene EETS-regels.

Opsteker voor Weyts

Ook in België wordt een kilometerheffing voor personenwagens overwogen. Vooral Vlaanderen is daarvoor gewonnen, als instrument tegen de files. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is voorstander van een uitbreiding van de kilometerheffing naar de personenwagens. Ook de transportsector is er voor, omdat de kilometerheffing dan wel een mobiliteitsturend effect kan hebben.

Een groot deel van de bevolking ziet de heffing echter als een extra belasting en is gekant tegen dit voorstel. Weyts zei dan ook al enkele keren dat het de bedoeling is om de buitelanders voor het gebruik van de Vlaamse wegen te doen betalen. “Als we hen laten betalen, dan kunnen we de verkeersbelasting voor de Vlaming afschaffen en de extra inkomsten van de buitenlanders gebruiken om te investeren in weginfrastructuur" stelt hij.

Tot nu werd aangenomen dat Europa zo’n systeem niet zou aanvaarden. Maar nu de Duitsers de buitenlandse autogebruikers toch een vorm van discriminatie mogen invoeren, staat de deur op een kier. Hoewel Vlaanderen een kilometerheffing wil invoeren en Duitsland een vignet dat geen rekening houdt met de afstand, zou de Duitse compensatieregeling gekopieerd kunnen worden.

Strijd niet gestreden

Veel  buurlanden verzetten zich tegen de Duitse plannen, omdat mensen die in Duitsland werken voor de wegen zullen moeten betalen, terwijl het voor de Duitsers een vestzak-broekzakoperatie is. Vooral de Oostenrijkers zijn woedend. Maar liefst 1,8 miljoen Oostenrijkers pendelen dagelijks naar Duitsland”, zegt Transportminister Leichtfried. Hij maakt zich dan ook op om klacht neer te leggen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Ook Nederland en Luxemburg zouden hem steunen. Hoewel ook in Duitstalig België veel werknemers naar Duitsland pendelen, heeft ons land zich tot nu toe op de vlakte gehouden.

Philippe Van Dooren