Europees demonetwerk voor drones in Antwerpen gelanceerd

Europees commissaris van Transport Violeta Bulc lanceerde zopas in Antwerpen het U-space Demonstrator Network. Dit netwerk wordt een forum dat de kennisoverdracht om drones commercieel in te zetten, bevordert.

U-space is een systeem dat alle drones in het luchtruim verbindt en zichtbaar maakt voor autoriteiten en burgers. “De stakeholders leren van elkaar en wisselen hun ervaringen uit om zo het droneverkeer veilig, schaalbaar en milieuvriendelijk te houden”, zei Bulc in het Havenhuis, waar het initiatief werd voorgesteld.

Het netwerk is een samenwerking van het Europese agentschap voor de veiligheid in de luchtvaart (EASA), de EU-instelling voor modernisering van het luchtverkeersbeheer SESAR en Eurocontrol. Zij ondersteunen de overheden die droneoperaties goedkeuren. Daarbij ligt de focus op projecten met een duidelijke ‘businesscase’ maar die extra operationele en regelgevende aanpassingen nodig hebben voor ze commercieel worden ingezet.

Droneprojecten die in het kader van het SESAR-programma worden gefinancierd, zijn automatisch lid van het U-space netwerk. Zopas zijn zes dergelijke projecten goedgekeurd, waarvan één Belgische, het Safir-project. Dat gaat uit van onder meer het Havenbedrijf Antwerpen, Belgocontrol, U-space technologiebedrijf Unifly en Droneport.

Volgens Erwin Verstraelen, chief digital and innovation officer bij het Havenbedrijf Antwerpen, zijn drones in de nabije toekomst niet meer weg te denken. “Niet in het minst in de haven, ter ondersteuning van onze rol als operator en regulator. Door het bijzondere karakter van onze haven moet dit op een veilige manier gebeuren. Met onze deelname aan dit netwerk bevestigen we onze voortrekkersrol en ambitie om een open en innovatieve hub te zijn die nieuwe technologieën ingang laat vinden”, zegt hij.

Een eerste overzicht van de activiteiten in het drone demonstrator netwerk wordt in november 2018 voorgesteld tijdens de ‘High-Level Conference on Drones’ in Amsterdam.

Philippe Van Dooren