Europa’s plannen (4) : ‘camionettisering’ wordt aangepakt

De Europese Commissie wil de bestelwagens beneden de 3,5 ton opnemen in de transportwetgeving. In veel landen wordt er geklaagd over een wildgroei, de zogenaamde ‘camionettisering’ van het transport. De regels dreigen evenwel niet te volstaan.

In toenemende mate worden bestelwagens als professioneel vervoermiddel gebruikt. Volgens de Europese Commissie is het een marginaal fenomeen, maar ze erkent wel dat er een groeiende trend is. Daarom wil ze deze voertuigen onderwerpen aan een aantal van de transportregels, met name die over de toegang tot de markt. Ze zegt hiermee de sector te willen professionaliseren.

Als het voorstel van de Commissie wordt aanvaard, dan zullen uitbaters van bestelwagens ingezet voor het vervoer voor derden onderworpen worden aan sommige verplichtingen die de toegang tot het beroep regelen. Zo wordt het principe van de financiële draagkracht ingevoerd, zij het met lichtere borgsommen dan voor de vrachtwagens. Ook dat van de ‘effectieve zetel’ is voorzien. Hiermee wordt bedoeld dat de bestelwagens die bijvoorbeeld in Polen zijn ingeschreven ook vanuit dat land moeten worden beheerd. Daarbij zal het niet volstaan om in Polen een kantoortje te hebben. Het personeel moet in verhouding zijn tot de vloot (wat overigens ook voor de vrachtwagens geldt).

Wat het voorstel daarentegen niet voorziet, is de vakbekwaamheid en de vergunningsplicht. Voorts komt er geen tachograaf op de bestelwagens, ook als ze voor transportdoeleinden worden ingezet. Wat vooralsnog niet duidelijk is, is of de cabotageregels ook voor de bestelwagens van kracht worden.

“Stap in de goede richting”

“UETR en TLV zijn zeer ingenomen met de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetgeving voor de toegang tot het beroep van wegvervoerder naar voertuigen onder 3,5 ton. Tot op vandaag was dit steeds belangrijker marktsegment volledig zonder EU-brede aanpak. Wij hopen dan ook op een maximale uniformiteit in heel Europa”, zegt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV en van UETR.

Ook voor Philippe Degraef, directeur van Febetra, is dit voorstel een stap in de goede richting. “Het is een lightversie van de toegang tot het beroep, wat toch enig effect zal hebben. Maar uit de lezing van de tekst leren we dat de Commissie in 2024 een evaluatierapport zal publiceren. Een bredere toepassing van de regels wordt dan misschien mogelijk, zoals de invoering van de tachograaf op bestelwagens”.

“Halve maatregel”

Maar er klinkt ook een ander, meer negatiever geluid. De bonden en de expresvervoerders zijn niet tevreden. Weliswaar op totaal andere redenen.

De European Transport Workers’ Federation (ETF) vindt het voorstel niet streng genoeg. “Het is voor ons zonneklaar: alle regels inzake rij- en rusttijden, digitale tachograaf en ook de vakbekwaamheid voor de chauffeurs dienen onverkort te gelden. Ik verwittig hierbij Bulc en bij uitbreiding de hele Commissie dat we absoluut geen vrede kunnen nemen met halve maatregelen”, zegt voorzitter Frank Moreels.

Kmo’s worden getroffen

De expresvervoerders, daarentegen, zijn over het voorstel niet te spreken. “Alle expresvervoerders – zowel de integratoren als de kmo’s – gebruiken bestelwagens onder de 3,5 ton. Als ze ook onder de regels van de transportwetgeving vallen, dat zullen gebukt gaan onder een enorme administratieve last. Dat zal niet alleen ten koste gaan van hun efficiëntie, maar ook hun kosten vergroten. Zeker de kmo’s zullen daaronder lijden”, stelt de European Express Association

Philippe Van Dooren