Eerste ecocombirit op Waalse wegen

Vorige week heeft een eerste ecocombi op de Waalse wegen gereden. Dat gebeurde weliswaar nog niet operationeel, maar voor een opleiding. Vincent Logistics hoopt zeer binnenkort de eerste lzv voor een klant te kunnen inzetten.

De eerste rit van de ecocombi betekent een doorbraak in het dossier in Wallonië. Hoewel men verwachtte dat de soepele Waalse regelgeving terzake een eerste rit begin 2017 mogelijk zou maken, bleek dat niet mogelijk. Er rezen problemen met de opleiding van de chauffeurs, onder andere omdat deze alleen in Nederland mogelijk was, wat voor problemen zorgde. In België bestond deze opleiding nog niet.

De vzw PTTC, het opleidingsinstituut van UPTR, zette evenwel zo’n training op. Wim Van Canegem is de eerste erkende instructeur die een cursus ‘ecocombi’ in België – in casu in Wallonië –  mag geven. Die bestaat uit theorie, maneuvers op privéterrein en het rijden op de openbare weg. Dat laatste gebeurt de op toegelaten trajecten, die werden bepaald door de betrokken diensten van de SPW (de Waalse administratie).

Een chauffeur van Vincent Logistics behaalde na de praktijktesten afgelopen vrijdag zijn certificaat. Tijdens de opleiding reed de supertruck dus voor het eerst op Waalse wegen. Bedrijfsleider Jean Vincent benadrukt wel dat het nog niet ging om een commercieel traject.

Vincent Logistics

“Vandaag heb ik gesprekken met twee klanten die zeer geïnteresseerd zijn in de inzet van een ecocombi. Daarna praat ik met een derde die zijn belangstelling al heeft getoond”, zegt hij. “lk ben een voorzichtige man en ging geen concrete afspraken maken zolang ik niet zeker was wanneer mijn ecocombi zou mogen rijden”. Hij verwacht dat de inzet niet lang op zich zal laten wachten. Op welk tracé dat is, wil hij nog niet zeggen.

Die voorzichtigheid is overigens de reden waarom hij met slechts één lzv begint. “Oorspronkelijk wou ik met vijf exemplaren beginnen rijden, maar door alle vertragingen heb ik gewacht met die investering. Het heeft geen nut om vijf voertuigen op de parking te hebben als die niet mogen rijden”.

Dezelfde als in Nederland

Overigens benadrukt Vincent dat zijn ecocombi voor de volle 100% gelijk is aan een Nederlands exemplaar. “Het voertuig biedt dezelfde veiligheid als een Nederlandse lzv. Het is belangrijk dat te melden omdat er bij het publiek enige vrees bestaat. In Nederlands rijden ze al al dertien jaar en zijn het er inmiddels 1.490”, klinkt het. Volgens hem telt een doorsnee Nederlands bedrijf met 130 combinaties nu zeven à tien ecocombis in zijn vloot.

Ook benadrukt hij dat het totaalgewicht op de grond 60 ton is, wat overeenkomt met een nuttig laadvermogen van 40 ton. “In de Waalse pers verscheen dat het laadvermogen van mijn ecocombi 60 ton is, wat de perceptie ervan natuurlijk beïnvloedt. Onze ecocombi is even veilig als een Nederlandse”, zegt hij tot slot.

Philippe Van Dooren