“Ecocombi’s moeten eerst tussen Vlaanderen en Wallonië kunnen rijden”

In Belgische wegvervoerkringen reageert men vrij sceptisch op de Benelux-beschikking die het grensoverschrijdend verkeer van ecocombi’s tussen Nederland en België toelaat. “Ze moeten eerst tussen Vlaanderen en Wallonië kunnen rijden”, stelt Febetra.

In Belgische wegvervoerkringen is men duidelijk verrast dat de Benelux-ministers hun beslissing zo snel hebben genomen. Luxemburg is zoals geweten tegen proeven met LZV’s en had het proces kunnen tegenhouden. Vlaanderen leek eerder geneigd te zijn om een bilateraal akkoord met Nederland na te streven.

Anderzijds had Flows eerder al in Benelux-kringen gehoord dat de drie landen hun uitzonderingsstatuut binnen de Europese Unie ten volle willen benutten.

“Wij kunnen perfect leven met het principe zelf van de Benelux-beschikking, maar pleiten voor een gefaseerde en evenwichtige aanpak”, aldus Philippe Degraef, directeur van de Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra), in een eerste reactie.

Couveusekinderen

“Zonder gefaseerde aanpak dreigt de achterstand die ons land opgelopen heeft inzake ecocombi's onze Belgische vervoerders zuur op te breken. In Nederland rijden er immers al meer dan duizend LZV’s, terwijl het er in Vlaanderen nog maar twee zijn. Couveusekinderen kunnen met de beste wil van de wereld nu eenmaal niet opboksen tegen volwassenen met een jarenlange ervaring”, zegt hij in gevleugelde termen.

Volgens Febetra wil de logica dat de betrokken overheden in een eerste fase interregionaal vervoer met ecocombi’s toelaten tussen Vlaanderen en Wallonië. “Pas in een latere fase kan er gedacht worden aan grensoverschrijdend vervoer tussen Vlaanderen-Wallonië en Nederland”, aldus Degraef.

“Idealiter wordt er in die tweede fase afgesproken dat het aandeel Nederlandse en Belgische ecocombi’s dat aan het grensoverschrijdend proefproject mag deelnemen, min of meer in balans blijft”, stelt hij nog.

Eerst resultaten afwachten

Ook Frederic Keymeulen, beleidsmedewerker van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), heeft vragen bij de beschikking. “Ik zie dat grensoverschrijdend verkeer niet snel gebeuren. De test is in Vlaanderen al anderhalf jaar bezig, met slechts twee combinaties. Er zou een derde klaarstaan, maar die moet nog de laatste remtesten uitvoeren. In juli 2016 moet beslist worden of de proef met twee jaar wordt verlengd. Het zou mij verwonderen dat men het rijden tussen Vlaanderen en Nederland toelaat, voor dat men de eerste conclusies uit de huidige proef kan trekken”, zegt hij.

"De huidige voorwaarden bemoeilijken een ruime proef in Vlaanderen. TLV wil daarom eerst over de huidige criteria opnieuw overleggen met bevoegd Vlaams minister Ben Weyts. Wij begrijpen de bekommernissen van de Vlaamse administratie rond verkeersveiligheid, maar willen via constructief overleg toch meer trajecten in aanmerking laten komen”, aldus Keymeulen.