Duitsland plant verhoging kilometerheffing en dieselprijs

Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil het Duitse ministerie voor Milieu zowel de dieselprijs als de LKW-Maut of kilometerheffing optrekken. En op snelwegen zou niet sneller dan 120 kilometer/uur gereden mogen worden.

De maatregelen staan in een beleidsnota die donderdag werd openbaar gemaakt. Volgens die nota wil het Milieuministerie de dieseltaks tegen 2030 met meer dan 70 eurocent verhogen. Voor benzine zit er een stijging met ongeveer 47 eurocent aan te komen.

LKW-Maut

De LKW-Maut moet volgens het ministerie ook sterk opgetrokken worden. Met hoeveel wordt niet meegedeeld. Met het optrekken van de Mauttarieven wil de overheid meer goederen van de weg naar het spoor overhevelen.

Vervuilingscertificaat

Naast beide prijsverhogingen wil het ministerie ook een handel met zogenaamde ‘vervuilingscertificaten’ invoeren. Die is bedoeld voor bedrijven die in Duitsland brandstoffen verhandelen. De instapprijs voor zo’n certificaat zou vanaf 2021 10 euro bedragen. Benzine zou daardoor 3 eurocent duurder worden.

Duitsland wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% verlagen in vergelijking met 1990. In de transportsector alleen moet de uitstoot met 40 tot 42% omlaag.

Koen Heinen