Duitsland laat ecocombi vanaf 2017 toe

De Duitse Verkeersminister Alexander Dobrindt laat een nieuwe wettelijk kader opstellen om de ‘Lang LKW’s’ vanaf begin 2017 in het normale verkeer toe te laten. Eind dit jaar loopt een proefproject daarover af.

Dobrindt zei tijdens de jaarvergadering van het Bundesverband für Güterverkehr und Logistik (BGL) afgelopen vrijdag dat zijn diensten de laatste hand hebben gelegd aan een verordening die de modaliteiten vaststelt waarbinnen de ecocombi’s in het normale verkeer mogen worden ingezet.

Ook zei hij dat de voertuigen van 25,25 meter lang in veertien van de zestien Duitse deelstaten zullen mogen rijden. Rheinland-Pfalz laat ze nu al toe. Enkel Berlijn en Saarland erkennen ze niet.

De Lang LKW’s, waarvan er momenteel zo'n 159 in Duitsland zijn ingeschreven, zullen op een net van 11.600 km snel- en hoofdwegen mogen rijden. Net als tijdens de test zullen ze in Duitsland niet meer mogen wegen dan 40 ton. Een Europese ecocombi mag tot 60 ton wegen. Dat zou in de toekomst voor problemen kunnen zorgen in het grensoverschrijdend verkeer, vermits andere landen die ecocombi’s toelaten of testen de Europese gewichtslimiet hanteren.

Volgens Dobrindt heeft de test aangetoond dat er geen verschuiving was van lading van het spoor of de binnenvaart naar de weg, dat de verkeersveiligheid gewaarborgd was en dat er geen schade aan de weginfrastructuur werd toegebracht.

Philippe Van Dooren