Duits actieplan houdt Rijn ook bij grote droogte bevaarbaar

De Duitse overheid lanceert samen met de industrie die van de Rijn gebruikmaakt een acht punten tellend actieplan. Dat moet de vervoermogelijkheden op de Rijn ook bij impact van de klimaatverandering constant hooghouden.

Het actieplan werd vorige week voorgesteld door Duits Transportminister Andreas Scheuer in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven en organisaties. Volgens Scheuer heeft de grote droogteperiode van vorig jaar aangetoond dat wanneer de binnenvaart op de Rijn stilvalt, ondernemingen hun productie moeten terugschroeven en dat de brandstofbevoorrading in het gedrang komt. Om de bevoorrading en de economie in de toekomst veilig te stellen, werd het actieplan met acht concrete maatregelen gelanceerd. “We moeten nu handelen om de vervoermogelijkheden met het oog op de klimaatverandering op een constant hoog niveau te houden”, zegt de minister.

Vier actiedomeinen

De acht maatregelen zijn verdeeld over vier actiedomeinen. Dat zijn informatie, transport en logistiek, infrastructuur en maatregelen op lange termijn.

Wat informatie betreft, is het de bedoeling de voorspellingen van de waterstanden te verbeteren. Daarnaast komt er een datasysteem met basisdata over het klimaat en het weer. Waterweggebruikers zullen over actuele informatie over de waterdiepte kunnen beschikken.

Op het vlak van transport en logistiek worden transportconcepten aangepast en de techniek geoptimaliseerd. Het gaat onder meer om het ontwikkelen van nieuwe scheepstypes die beter bestand zijn tegen laagwater.

Infrastructurele maatregelen hebben betrekking op een versnelde optimalisering van de vaardiepte op de Midden- en Beneden-Rijn en op het sneller ter beschikking stellen van vergunningen door de wetgeving aan te passen.

Op langere termijn zullen in het kader van het actieplan waterbouwkundige en wetenschappelijke opties onderzocht worden en zal een maatschappelijke dialoog op gang gebracht worden.

Steun industrie

Een aantal grootgebruikers van de binnenvaart op de Rijn ondersteunen het actieplan. Het gaat onder meer om bedrijven als BP, Evonik, Thyssen Krupp Steel Europe, BASF, Covestro en Lanxess. Ook de binnenvaartorganisaties BöB (Duitse binnenhavens) en de Vereniging van Europese Binnenvaart en Waterwegen (VBW) steunen het actieplan.

Koen Heinen