Duidelijke daling activiteit wegvervoer in België

De vervoeractiviteit is in België tijdens het derde kwartaal duidelijk gedaald in vergelijking met het voorgaande kwartaal. De daling was vooral in het internationale vervoer voelbaar. Toch houdt het chauffeurstekort aan.

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) publiceerde zopas zijn conjunctuurenquête voor het derde kwartaal. Hoewel de economische bedrijvigheid in de eurozone met 0,2% steeg en de Belgische economie zelfs iets beter presteerde met een bbp-groei van 0,4%, noteerde ITLB een daling van de vervoeractiviteit.

De ‘gewogen saldi’ (verschil tussen het percentage ondernemingen die een stijging signaleren en het percentage die een daling signaleren) bedragen -2,9% in het nationaal vervoer en -5,5% in het internationaal vervoer.

Het merendeel van de vervoerondernemingen laat weten dat zowel de kostprijs als de vrachtprijs vrijwel ongewijzigd bleven in vergelijking met voorgaand kwartaal. 

Vacatures blijven openstaan

Het personeelsbestand is iets gedaald bij de chauffeurs, heel lichtjes gestegen bij de niet-rijdende arbeiders en stabiel gebleven bij de bedienden. “Ondanks deze lichte afname van het aantal tewerkgestelde chauffeurs blijft de vraag hoog: 34,7 % van de bedrijven signaleert een vacature voor een chauffeur”, melden de onderzoekers van ITLB.

Het chauffeurstekort blijft zo een van de twee belangrijkste problemen van de vervoerbedrijven, naast de mobiliteitsproblematiek en het bijhorende fileleed. Veel vervoerders onderstrepen dat de instroom van jonge chauffeurs ondermaats blijft, maar ook dat heel wat oudere chauffeurs voortijdig afhaken omdat ze opzien tegen het aanzwellende verkeer.

“Een aantal vervoerders is van mening dat tal van mobiliteits- en klimaatmaatregelen getroffen worden zonder vooraf adequate alternatieven uit te werken waardoor sommige maatregelen deels contraproductief zijn”, zo blijkt nog uit de enquête.

 Philippe Van Dooren