Doven lichten langs gewestwegen dramatisch voor vrachtwagens

In zijn beleidsnota bevestigt minister van MOW Ben Weyts de ‘lichtvisie’ van Vlaanderen. Die visie voorziet o.a. dat, waar mogelijk - nu ook langs de gewestwegen - het licht wordt gedoofd. Voor geparkeerde vrachtwagens wordt dat een immens probleem.

De ‘lichtvisie’ van Vlaanderen gaat uit van het principe ‘niet verlichten, tenzij waar nodig is en mits de juiste flankerende maatregelen’. In zijn beleidsnota die hij vorige week presenteerd, stelt dat Weyts dat hij deze lichtvisie zal hanteren als kader voor herinrichtingsprojecten. Daarnaast wil hij het licht doven langs autosnelwegen en gewestwegen" waar dit past binnen de principes van de lichtvisie."

Sinds juli 2011 is de lichtvisie voor autosnelwegen in Vlaanderen van kracht.  Medio september werd deze filosofie ook doorgetrokken naar de gewestwegen.

Het  uitgangspunt is om bij nieuwe projecten of bij grondige renovaties van gewestwegen, geen verlichtingsinstallatie meer te plaatsen, ‘tenzij er goede redenen zijn om te verlichten’.  In de bebouwde kom wordt er altijd verlicht, maar buiten de bebouwde kom zal er in Vlaanderen langs de gewestwegen steeds vaker het licht gedoofd worden.

Batterij

In politiekringen doet deze ‘lichtvisie’ de wenkbrauwen fronsen. Met name wordt gevreesd voor meer ongevallen tegen geparkeerde vrachtwagens. Volgens de wegcode moeten immers de vrachtwagens die langs een onverlichte weg geparkeerd staan, hun standlichten laten branden. ‘Geen enkele batterij kan dat een hele nacht aan,” zo vertrouwde een veiligheidsdeskundige van de politie aan Flows toe.

Artikel 31 van de wegcode zegt inderdaad dat “tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, de aanwezigheid op de openbare weg” op een welomschreven wijze moet worden aangegeven. Voor een auto of een bestelwagen is dat met het parkeerlicht aan de kant van de weg (niet van de berm).

Maar voor een voertuig breder dan 2 meter of langer dan 6 meter dient moeten de lichten aan alle vier de hoeken branden. Dat zijn twee witte lichten vooraan en twee rode lichten achteraan. ”Een vrachtwagen moet in dat geval dus de hele nacht zijn standlichten laten branden. Zonder tweede batterij is dat onmogelijk,” aldus de veiligheidsexpert.

Bebouwde kom

Binnen de bebouwde mogen vrachtwagens ’s nachts al meerdere jaren niet meer parkeren (buiten de schaarse zones die door het bord E9 worden aangegeven). Veel chauffeurs zijn dus gedwongen om ’s nachts hun truck langs de gewestwegen te parkeren. Als hiermee geen rekening gehouden wordt bij de beslissing om de lichten langs bepaalde gewestwegen te doven, vreest men in politiekringen dat er meer ongevallen zullen gebeuren, omdat vrachtwagenchauffeurs het risico zullen nemen om hun standlichten niet te doen branden uit vrees dat ’s anderendaags de batterij helemaal leeg zal zijn.