Douane start in Antwerpen proefproject met aangifte per e-mail

Op 3 april start de douane in de regio Antwerpen met een proefproject rond de zogeheten 'mondelinge aangiftes'. De aangifte van terugkerende verpakkingsmiddelen en lege containers kan voortaan ook per email. Na drie maanden volgt een evaluatie.

Voor de 'mondelinge aangiftes' zijn in het douanewetboek geen precieze richtlijnen vastgelegd. Tot op heden gaat een aangever hiervoor naar het loket van de regionale douane. Nu er meer vraag komt om administratie digitaal af te handelen, wil de douane onderzoeken of die ook per e-mail kan afgehandeld worden.

Elke Antwerpse aangever die tijdens het proefproject een mondelinge aangifte wenst te doen per mail, kan een e-mail zenden naar het bevoegde mobiele team. In het onderwerp van de mail vermeld je standaard ‘mondelinge aangifte’ alsook het bill-of-ladingnummer (b/l). In de inhoud van de mail moeten de vrachtlijstgegevens worden opgenomen. Als bijlage voeg je een kopie van de b/l samen met de andere bijhorende stukken toe.

Vrijgave

Na ontvangst van de mail zal het mobiele team beslissen over de controle van de goederen. Het team brengt opnieuw per e-mail de aangever op de hoogte van de eventuele vrijgave van de zending. Intern doet de douane het nodige om te voorzien in de afschrijving van het vrachtlijstartikel.

Ellen De Proost