Verloning wegvervoerders volgens functie voorlopig in koelkast

De onderhandelingen tussen de werkgevers en werknemers over de invulling van de functieclassificatie in het wegvervoer zitten in het slop. De aangekondigde algemene staking van 13 februari – in alle sectoren – gooit roet in het eten.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Febetra, TLV en UPTR deelde BTB-ABVV pamfletjes uit aan de aanwezige vervoerders om hun steun te vragen tijdens de aanstaande onderhandelingen over de zogenaamde functieclassificatie. Volgens de vakbond werkten de sociale partners vier jaar geleden een nieuwe classificatie voor het rijdend personeel uit, maar weigeren de werkgeversfederaties om hieraan een eerlijke verloning te koppelen. “De enige voorstellen die zij op tafel legden, waren lonen waarbij de chauffeurs er financieel fors op achteruitgingen”, stelt BTB, die de functieclassificatie dus hoog op de agenda van het sectoraal overleg plaatst.

Om de twee jaar zitten de sociale partners inderdaad rond de tafel om een sectoraal akkoord te onderhandelen. De basis voor die sectorale onderhandelingen is echter het interprofessioneel akkoord of IPA binnen de zogenaamde Groep van 10, dat de loonnorm en een aantal werkgelegenheidsmaatregelen vastlegt. Maat het overleg zit sinds vorige week strop. De bonden verwijten de werkgevers een te starre houding over de lonen en organiseren op woensdag 13 februari een nationale staking.

Algemene staking

Normaal gezien moesten de sociale partners van het wegvervoer op 17 januari hun sectorale onderhandelingen starten, maar door externe omstandigheden moest de samenkomst geannuleerd worden. De nieuwe datum is 21 februari, maar de kans dat er dan een akkoord uit de bus komt, is klein. “Door de algemene staking van 13 februari is de kans groot dat het klimaat te heet wordt”, zegt Michael Reul van UPTR. Volgens hem kunnen de werkgevers in deze omstandigheden moeilijk aan onderhandelingen over de invulling van de functieclassificatie beginnen.

Dat beaamt Philippe Degraef. “Zolang er geen IPA is, heeft het geen zin om op sectoraal vlak te praten over loonsgebonden materies. Zonder interprofessioneel kader zouden we in het duister tasten.”

Moeilijke taken beter verloond

Vier jaar geleden werd de functieclassificatie binnen het wegvervoer uitgewerkt. In plaats van de lonen te koppelen aan het gewicht (MTM) van de vrachtwagen, werd beslist om ze aan de taak te koppelen. Een chauffeur die een moeilijke taak heeft – zoals het rijden met gevaarlijke goederen of met een ecocombi – zou meer loon krijgen dan bijvoorbeeld een koerier. Dat werd echter nooit concreet ingevuld, omdat de werkgevers en werknemers (hoofdzakelijk van BTB) het over de lonen niet eens konden worden.

Chauffeurs met moeilijke taken zouden meer verdienen, maar in sommige gevallen – zoals die koeriers – zouden ze in een lagere categorie vallen en dus minder verdienen dan vandaag. “Dat zou alleen het geval zijn voor nieuwe chauffeurs. Iedereen die vandaag aan het werk is, behoudt zijn loon, ook als die naar een lagere categorie verhuist. Het zijn alleen de nieuwe chauffeurs die betrokken zijn”, zegt Degraef.

“Bij de bestaande werknemers zijn er geen verliezers. De chauffeurs gaan erop vooruit of kennen in het slechtste geval een status quo. We staan dus achter de functieclassificatie. Maar wat BTB voorstelt, is daar geen invulling van. Het komt neer op een forse en rechtlijnige loonsverhoging voor iedereen. We hebben al de duurste chauffeurs van Europa en kunnen dus niet op die eis ingaan”, voegt Reul toe.

Philippe Van Dooren