Dobrindt voorstander grensoverschrijdende ecocombi’s

De Duitse Verkeersminister, Alexander Dobrindt, stuurt aan op een definitieve toelating voor de ecocombi’s in Duitsland, weliswaar niet op alle snelwegen. Ook zegt hij open te staan voor grensoverschrijdend verkeer met deze langere voertuigen.

In het najaar brengt de Duitse dienst voor het wegverkeer BASt een rapport uit over de resultaten van de proef met zogenaamde Lang LKW’s in de deelnemende deelstaten. Ter herinnering: in Duitsland is de proef beperkt tot langere voertuigen (25,25 m) en mag de gewichtsgrens van 40 ton niet overschreden worden. In andere landen waar men met LZV’s (proef)rijdt, is de bovengrens 60 ton. Aan de Duitse proef nemen nu 59 bedrijven deel, met in totaal 149 combinaties.

Dobrindt gaat ervan uit dat na twee zeer positieve tussenrapportages, het definitieve rapport eveneens positief zal zijn. “Ik heb de deelnemende bedrijven beloofd dat indien dat het geval zou zijn, de ecocombi’s in het regulier verkeer mogen ingezet worden”, aldus de minister in een interview met trans-aktuell.

Daarmee bedoelt hij dat het verkeer wel beperkt blijft tot het zogenaamde 'Positivnetz' dat de autowegen omvat waarop Lang LKW’s mogen rijden, maar dat de beperkingen in de tijd worden opgeheven. “Wij willen dat de bedrijven zekerheid op lange termijn hebben, zodat ze kunnen investeren”, zegt hij.

Wel zegt hij te hopen dat hij op termijn het Positivnetz kan uitbreiden. Dat net dekt nu ongeveer de helft van de Duitse autosnelwegen.

Grensoverschrijdend verkeer

Dobrindt zegt tevens dat hij voorstander is van een grensoverschrijdende inzet van de ecocombi’s. Op EU-vlak bestaat daarover onenigheid. De Europese Commissie stelt dat de huidige regels rond maten en gewichten (de fameuze richtlijn 96/53) dit toelaten, maar sommige lidstaten vechten dit onder druk van de spoorlobby aan.

Volgens de Duitse minister legt de richtlijn slechts beperkingen op aan het transitverkeer, maar kunnen bilaterale overeenkomsten gesloten worden, zodat ze tussen twee lidstaten mogen rijden. Hij denkt in eerste instantie aan het verkeer tussen Nederland en Duitsland. Twee deelnemende Bundesländer grenzen aan Nederland: Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen (dat sinds kort aan het proefproject deelneemt).

Het zou echter nog een tijdje duren voor dat effectief zou kunnen. De Duitse ecocombi’s moeten aan technische eisen beantwoorden – onder andere inzake draaicirkel – die veel strenger zijn dan in Nederland. Ook daarover zou onderhandeld moeten worden.