Deur voor cabinekamperen weer open

Als het van het Europees Parlement afhangt, moeten de chauffeurs hun lange weekendrust in de cabine kunnen nemen, als de truck op parking staat met aangepaste faciliteiten. Dat wordt in transportkringen zeer slecht onthaald.

De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft zich gisterenavond uitgesproken over het ‘Mobiliteitspakket. De amendementen van de parlementariërs wijken op talrijke punten veel af van het voorstel van de Europese Commissie. Soms wijken ze daar zelfs radicaal van af. Het is nog te vroeg om een volledig overzicht te geven, maar hier zijn de belangrijkste. De bestrijding van de postbusbedrijven behandelen we in een apart artikel.

Lange weekendrust

Vooral de aanpassingen rond het ‘cabinekamperen’ zorgen voor verhitte reacties. Volgens de commissie TRAN moeten transportbedrijven moeten hun werkroosters zo aanpassen dat chauffeurs om de drie weken terug naar hun land kunnen rijden of naar een andere locatie van hun keuze. Meer controversieel is dat de lange weekendrust moet genomen worden in een accommodatie die de werkgever ter beschikking stelt of – en dat is nieuw – in de cabine, op voorwaarde dat de truck op een aangepaste en beveiligde parking staat. De parlementsleden hebben een lijst opgesteld van de nodige faciliteiten: sanitair, keuken, wifi, enzovoort. Dat is een grote overwinning voor ‘rapporteur’ Wim van de Camp (CDA, foto) die de spreekbuis is van de Nederlandse verladers van Evofenedex.

In een reactie zegt TLV dat het belangrijk is dat chauffeurs hun weekendrust kunnen doorbrengen in waardige omstandigheden. Al vestigt ze de aandacht op de noodzaak van voldoende geschikte parkeerplaatsen.

TLV zegt verder voorstander te zijn van de verplichting om de werkzaamheden van de bestuurders zodanig te plannen dat deze na drie weken ten minste één normale wekelijkse rusttijd thuis kunnen nemen. “Dat vraagt wel om een duidelijk formulering om een efficiënte controle toe te laten”, stelt secretaris-generaal Verkinderen.

Meer sociale dumping

Bij de Europese federatie van transportbonden klinkt de reactie op de goedkeuring van het doorbrengen van de nacht in het voertuig zeer negatief. "Het is schokkend dat Europarlementariërs hebben gestemd voor iets wat ingaat tegen een recente uitspraak in van het Europees Hof van Justitie. Nu zullen chauffeurs nog meer weekends moeten doorbrengen op vrachtwagenparkings ver van huis, koken op de weg of in hun cabine. Je kan geen sociaal Europa opbouwen op een dergelijke uitbuiting en slechte leefomstandigheden. We zullen deze kortzichtige beslissing dan ook blijven aanvechten”, stelt Eduardo Chagas, secretaris-generaal van ETF.

“De commissie transport van het Europees Parlement schiet de bok van haar leven. Ze stelt maatregelen voor die sociale dumping net erger maken. De transportvakbonden zullen zich blijven verzetten tegen dit wangedrocht”, zegt Frank Moreels van BTB-ABV en voorzitter van ETF.

Detachering

De regel van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ wordt in de cabotage toegepast. Dat betekent dat dezelfde bezoldigingsregels gelden voor de buitenlandse chauffeur als die voor de chauffeurs van het gastland. Het voorstel om dit principe ook in het internationale vervoer in te voeren, is weggestemd.

In de praktijk wordt de regel van’ gelijk loon voor gelijk werk’ evenwel niet goed toegepast. “De amendementen bevestigen de uitsluiting van chauffeurs uit de nieuwe EU-richtlijn inzake gedetacheerde werknemers en ontnemen chauffeurs het recht op een eerlijke vergoeding wanneer ze in het buitenland werken”, stelt Jan Sannen van ACV-Transcom.

TLV deelt die mening. “De stemming in het Europees Parlement stelt teleur op dit vlak. De deur blijft open voor misbruik en de positie van de Belgische vervoerder blijft onder druk staan”, zegt Verkinderen.

Cabotage

Er komen regels voor een betere controle van de rij- en rusttijden, detacheringsregels en cabotageregels.

Cabotage wordt onderworpen aan tijdslimieten. Na een internationaal transport geldt een periode van zeven dagen waarin mag gecaboteerd worden. Nu wordt het aantal bewegingen beperkt. Dat wordt vervangen door een periode van 48 uur. Binnen die zeven dagen, mag dus maximaal 48 uur gecaboteerd worden, om te vermijden dat deze operaties systematisch kunnen gebeuren, wat de markt verstoort.

TLV is tevreden dat er geen sprake is van liberalisering van de cabotage en het tijdelijke karakter van cabotage bewaard blijft.

Flexibiliteit

De rij- en rusttijden worden aangepast om te vermijden dat een chauffeur die bijna thuis is, moet stoppen om zijn rust te nemen, op voorwaarde dat er ter compensatie een extra lange rusttijd wordt toegevoegd aan zijn volgende rustperiode.

“TLV is hier zeker voor te vinden. De toenemende drukte op de wegen en toenemende calamiteiten vereisen een grotere flexibiliteit”, zegt Verkinderen.

Volgende stappen

De teksten die het comité TRAN stemde, gaan binnenkort naar de plenaire vergadering van het EP. Ze worden dan overgemaakt aan de Transportraad, die zelf nog een standpunt moet innemen. Pas nadien wordt overleg tussen het Parlement en de Raad gepleegd. Dat zou wel eens pas na de Europese verkiezingen kunnen.

Philippe Van Dooren