Degraef: “Meer liberalisering cabotage ramp voor Belgische truckers”

Oost-Europese vervoerders zijn nu al goed voor 71% van de cabotage in Europa. Wegvervoerfederatie Febetra vreest dat een verdere liberalisering uitdraait in een regelrechte ramp voor de Europese vervoerders en de Belgische in het bijzonder.

Volgens cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat is cabotage in Europa in een jaar tijd met 17% toegenomen. Daarbij stagneerde het aandeel van de caboteurs uit het oude Europa ten voordele van hun collega’s uit de nieuwe lidstaten. Hun cabotageactiviteiten namen met gemiddeld 25% toe. Het aandeel van de Oost-Europese vervoerder in de cabotage in de EU is gestegen van 14% in 2008 tot 71% vorig jaar. “Zij zijn de cabotagemarkt volledig naar zich toe aan het trekken. De stijgingspercentages die zij laten optekenen, zijn duizelingwekkend”, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra. Het aandeel van de Kroatische vervoerders is met 308% gegroeid, dat van Litouwers met 83%, dat van Poolse truckers met 38% en van Roemeense vervoerders met 29%. “Die cijfers staan in schril contrast met de daling van 26% voor de Belgische vervoerders”, onderstreept Degraef.

Ramp

Hij verwijst naar de recente cijfers van Eurostat over de concurrentiepositie van de Belgische vervoerders. Vorig jaar gingen hun transportactiviteiten zowel in internationaal als nationaal vervoer met 13% omlaag. “Elke verdere liberalisering kan alleen maar uitdraaien op een regelrechte ramp voor de West-Europese vervoerders in het algemeen en de Belgische in het bijzonder”, zegt Degraef.

“Momenteel mogen buitenlandse chauffeurs bijvoorbeeld in België drie ritten doen binnen zeven dagen. Er is dus een kwantitatieve beperking. Met het voorstel van de Europese Commissie zouden ze gedurende vijf dagen onbeperkt aan cabotage mogen doen. Dat betekent zo goed als een volledige liberalisering want zij kunnen van maandag tot vrijdag rijden en de week erop beginnen ze gewoon opnieuw”, legt Degraef uit.

Om te vermijden dat de transportmarkt totaal ontwricht wordt, roept Febetra de Road Coalition op om zich met hand en tand te blijven verzetten tegen het Commissievoorstel. “Zolang er geen substantiële vooruitgang geboekt wordt op het vlak van sociale en fiscale harmonisatie, is het aangewezen om de huidige cabotageregels te behouden”, besluit Degraef.

Koen Heinen