Dagtarief Eurovignet vanaf juli 2019 meer dan 10% duurder

Slecht nieuws voor de vervoerders die occasioneel op Nederland en Luxemburg rijden. Het dagtarief voor het Eurovignet gaat fors de hoogte in. Ook de oudere vrachtwagens zullen vanaf 1 juli 2019 meer betalen. TLN vindt de verhoging onlogisch.

De tariefverhoging is een onderdeel van de eerste begroting van het kabinet Rutte III. Zoals geweten moet het Eurovignet in Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken worden betaald voor het gebruik van de snelwegen door vrachtwagens boven de 12 ton. Duitsland en België zijn uit het systeem gestapt na de invoering van respectievelijk de LKW-Maut en de kilometerheffing.

De Nederlandse regering heeft met de betrokken landen afspraken gemaakt om het dagtarief voor alle Euro-categorieën van 8 naar 12 euro te verhogen vanaf 1 juli volgend jaar. Voor de oudere vrachtwagens (Euroklasse 4 en lager) worden de jaartarieven met ruim 15% verhoogd. Een Euro 4-voertuig zal dan 1.404 euro per jaar betalen, tegen 1.250 vandaag. Voor een Euro 3 gaat het om een stijging van 1.250 naar 1.543 euro per jaar.

De tariefverhoging voor de oudere vrachtwagens zal de Belgische vervoerders nagenoeg niet treffen. Uit de cijfers van Viapass, de beheerder van de kilometerheffing in België, blijkt dat nog geen 10% van de trucks die in België rijdt Euro 4 en lager is. Deze worden voor het merendeel gebruikt door vervoerders voor eigen rekening, die rond de kerktoren rijden. Beroepsvervoerders hebben allemaal Euro 5- of Euro 6-voertuigen.

De tariefverhoging dient om de heffingsontvangsten voor de Nederlandse overheid te verhogen. De meeropbrengsten belopen 13 miljoen euro in 2019 en 31 miljoen in de jaren daarna (waarvan 8 miljoen opgebracht door Nederlandse vervoerders). Deze sommen worden toegevoegd aan het Infrastructuurfonds voor het hoofdwegennet.

Onlogisch

“TLN begrijpt de gedachte om vanwege het milieu oudere, vuilere vrachtvoertuigen zwaarder te belasten dan de schoonste typen. Maar omdat Duitsland en België het Eurovignet hebben geschrapt, is het wegennet waarop het vignet geldt aanzienlijk kleiner geworden. Daarom is een verhoging van de tarieven verre van logisch. Een verlaging van de tarieven zou eerder voor de hand liggen”, zegt de Nederlandse vervoerdersfederatie.

Volgens haar moet de Nederlandse regering de heffingen voor het vrachtverkeer pas in 2023 aanpassen, wanneer ze de ‘vrachtwagenheffing’ wil invoeren.

Philippe Van Dooren