Crossrail stapt af van opbod bij aanwerving treinbestuurders

Spooroperator Crossrail werft met het oog op de aankomende modal shift 10 tot 15 extra treinbestuurders aan in België. Het tekort aan treinbestuurders leidt tot een opbod. De operator stapt daarvan af met een cao met niet alleen financiële voordelen.

Crossrail heeft momenteel in België een zestigtal treinbestuurders en wil er nog zo'n kwart meer. “De modal shift zit eraan te komen en de vraag naar spoorvervoer stijgt. Daardoor verwachten we een krapte in ons treinbestuurdersbestand”, zegt Michaël Noël, train driving & wagon inspection officer bij Crossrail Benelux in Antwerpen.

Opbod

Door de krapte op markt aan treinbestuurders is er tussen de spooroperatoren een opbod ontstaan. Vorig jaar nog stuurde een treinbestuurder van de NMBS aan op zijn ontslag omdat hij elders een beter contract kon krijgen.

“Die situatie leidt tot ‘jobshoppen’. Tussen de spooroperatoren is er een opbod, maar wij zijn daarvan afgestapt. Wij hebben een nieuwe cao die andere voordelen biedt dan louter financiële, waardoor we de treinbestuurders aan ons binden en ze het bedrijf niet meer willen verlaten”, zegt Noël.

“Er bieden zich regelmatig kandidaat treinbestuurders aan die elders nog onder contract liggen, maar die hier meer kunnen verdienen. Ze hebben echter een opzegtermijn van een jaar. In die tijd kunnen we zelf iemand opleiden. Wij hanteren ook een soort scholingsbeding, waardoor opgeleide treinbestuurders niet zomaar weg kunnen. Maar tot nu toe hebben we dat nog nooit afgedwongen”, zegt hij.

Scholing openstellen

Er zijn drie opleidingscentra in België, de NMBS, Lineas en Crossrail als eerste private opleiding. “Wij mogen alleen treinbestuurders opleiden voor onze eigen activiteiten. De andere opleidingscentra mogen ook voor derden opleiden. Maar wij willen onze school ook opnieuw openstellen voor externe opleidingen. Het beroep van treinbestuurder is te weinig bekend en wij willen voor een trendbreuk zorgen”, benadrukt Noël.

Het opleidingscentrum van Crossrail bevindt zich in Antwerpen. De opleiding duurt tien maanden tot een jaar. “De aanwervingsprocedure is zwaar en duurt lang. Dat zorgt voor een negatieve flexibiliteit. Als spooroperator kunnen wij immers moeilijk inschatten hoe de markt er over een jaar zal uitzien en hoeveel treinbestuurders wij nodig hebben”, zegt Noël.

Schrik

Kandidaten moeten alleen beschikken over een diploma secundair onderwijs en een goede lichamelijke conditie. “Bij de opleiding horen ook zware psychologische tests. De treinbestuurders worden ingezet in België en richting Duitsland tot in Aken. Het zijn onregelmatige uren omdat wij afhankelijk zijn van de terminalslots. Dat schrikt sommige kandidaten af", vervolgt hij.

"Daartegenover staat dat het loon redelijk hoog is, hoger in België dan in Duitsland bijvoorbeeld. De treinbestuurders krijgen een bedrijfswagen die ze ook privaat mogen gebruiken. Wij doen serieuze inspanningen om mensen aan te trekken en ook de havens ondersteunen ons daarbij”, onderstreept Noël.

De activiteiten van Crossrail in België hebben betrekking op containervervoer, intermodaal vervoer, bulk en autotreinen vanuit de havens van Zeebrugge en Antwerpen naar de grote industriële regio’s. “Wij rijden voornamelijk van en naar de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Genk en via de Montzenroute naar Duitsland. De havens zetten volop in op een modal shift en stellen ons de vraag wat wij daarvoor kunnen betekenen”, besluit Noël.

Koen Heinen