Coronacrisis zwaarder voor internationale vervoerders

Ook tijdens het tweede kwartaal trof de coronacrisis de Belgische vervoerders hard. In het nationale vervoer noteerde bijna de helft van de bedrijven een afname van de activiteit. In het internationaal vervoer was dat zelfs bijna 60%, zegt het ITLB.

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) publiceerde zopas zijn conjunctuurenquête voor het tweede kwartaal. "Zoals te verwachten was, zijn de cijfers niet goed. Veel vervoerders hielden al sinds eind vorig jaar rekening met een economische vertraging, maar de coronacrisis maakte de situatie alleen maar erger. In het tweede kwartaal kromp het bbp met 12,2% in België, met 12,1% in de eurozone en met 11,9% in de EU27", zegt het rapport.

Om het tweede kwartaal beter in te schatten, even een korte terugblik: zowel in België als de meeste Europese landen startte medio maart een periode van lockdown. Pas begin mei mocht een deel van de bedrijven (b2b) weer open. Tegen het einde van die maand mochten ook veel andere bedrijven weer aan de slag. De horeca mocht pas na 8 juni weer open.

“Zelfs in de sectoren die nog wel volop bleven draaien, wogen de coronamaatregelen door: klanten en leveranciers die tijdelijk sloten of met verminderde werkkracht verder deden, langere wachttijden voor laden en lossen omwille van de voorzorgsmaatregelen, enzovoort”, stelt het ITLB.

Nationaal vervoer

Bij iets minder dan de helft van de bedrijven (48,5%) is de vervoeractiviteit afgenomen in vergelijking met voorgaand kwartaal, bij 44% is een status quo gesignaleerd en bij slechts 7,5% is de bedrijvigheid toegenomen, zo blijkt uit de enquête. “Het ‘gewogen saldo’ van de antwoorden bedraagt -23% in vergelijking met -34 % in het eerste kwartaal. Die saldi staan in schril contrast met de situatie in de overeenkomstige periode van het jaar ervoor: toen bedroeg dat saldo +0,94%”, klinkt het.

Volgens de meeste vervoerondernemingen bleven zowel de kostprijs als de vrachtprijs op hetzelfde niveau. “Voorlopig is de impact van de COVID-19-crisis op de kostprijs beperkt, al heeft dat in belangrijke mate te maken met de dalende dieselprijs in het begin van het jaar, die vanaf eind april wel terug is gaan klimmen”, noteren de onderzoekers.

Harde klappen in internationaal vervoer

In het internationaal vervoer is de vervoeractiviteit nog forser achteruitgegaan. “Bij 60,2% van de bedrijven is een afname geregistreerd, bij 31,9% is de situatie op hetzelfde niveau gebleven als in het eerste kwartaal van het jaar en bij 7,9% is een toename vastgesteld. Het gewogen saldo van de antwoorden bedraagt -35,6% in vergelijking met -26,5% in de voorgaande periode en -2,8% in het tweede kwartaal 2019”, zo blijkt uit de enquête.

Bijna 70% van de bedrijven meldt status quo van de kostprijs en 84% van hen signaleert dat voor de vrachtprijs. Slechts 10% van de vervoerders meldt een daling. Van die laatste bedrijven zeggen drie kwart dat de vrachtprijs met meer dan 4% afnam.

Toch maakt het ITLB zich zorgen om de rendabiliteit in het internationaal vervoer. Niet alleen was het moeilijk om vervoeropdrachten naar het buitenland aan te trekken of te behouden, het was ook moeilijk om terugvracht te scoren.

Chauffeurstekort blijft groot

“De personeelsbestanden van de chauffeurs, de niet-rijdende arbeiders en de bedienden zijn lichtjes gedaald, maar de vraag naar bekwame en gemotiveerde chauffeurs blijft hoog”, stellen de onderzoekers vast. “Het aanwervingsbeleid van veel bedrijven lag bij het aanbreken van de lockdownmaatregelen nagenoeg stil, maar het lijkt stilletjes aan terug op gang te komen. Gemiddeld verklaart 20,8% van de vervoerbedrijven een vacature te hebben voor een chauffeur in vergelijking met 40% een jaar eerder.”

Philippe Van Dooren