Code 95: Febetra vreest voor toename chauffeurstekort door corona

Febetra vraagt een snelle heropstart van code 95-opleidingen. Die zijn momenteel door de coronamaatregelen opgeschort. “Chauffeurs dreigen noodgedwongen thuis te moeten blijven, wat het chauffeurstekort kan aanwakkeren”, zegt Philippe Degraef.

“Een snelle heropstart van alle wettelijk verplichte opleidingen en nascholingen dringt zich op. Wij hebben de gewestelijke ministers van Mobiliteit hierover aangesproken en erop gewezen dat – uiteraard met inachtneming van strikte sanitaire protocols – die opleidingen dringend moeten hervat worden. Zonder verlenging van hun code 95, dreigen veel vrachtwagenchauffeurs hun job niet meer te kunnen uitoefenen, terwijl die toch cruciaal is voor de economie", stelt Degraef.

Achterstand niet ingehaald

De opleidingen in het kader van de code 95 zijn al een maand opgeschort en dat zeker tot 13 december. “Een verdere verlenging zou rampzalig zijn”, zegt hij. “De opleidingscentra waren in maart en april al gesloten, waardoor een achterstand werd opgebouwd. Die was nog niet ingehaald toen de nieuwe sluiting inging. Nu groeit die achterstand weer aan.”

“Maar zelfs als de opleidingen heropstarten, zou de achterstand kunnen blijven groeien door een gebrek aan capaciteit, bijvoorbeeld omdat maar tien chauffeurs tegelijk in een lokaal mogen zitten in plaats van twintig”, waarschuwt Degraef.

Geen geldig rijbewijs meer

“Als een chauffeur zijn verplichte opleidingen binnen een bepaalde tijd niet kan volgen, dan heeft hij geen geldig rijbewijs meer en mag hij niet meer rijden. Dat betekent dat het chauffeurstekort tijdelijk verergert. Maar als de achterstand te sterk oploopt en de chauffeur voor een lange periode thuis moet zitten, dan bestaat het risico dat hij uit het beroep stapt. Iedereen heeft een inkomen nodig”, stelt hij nog.

Een Europese oplossing lijkt volgens hem weinig waarschijnlijk. “Tijdens de eerste lockdown waren in heel Europa de opleidingscentra gesloten. Daarom verlengden de Europese instanties de geldigheidsdata van de code 95. Tijdens de tweede lockdown besloten verschillende landen – waaronder Nederland en Frankrijk – om de opleidingscentra open te houden. Dat vermindert natuurlijk de druk om de geldigheidsdatum Europawijd opnieuw te verlengen.”

Essentiële rol

“Daarom moeten de toelatingen die zowel de MIVB, als De Lijn gekregen hebben om hun opleidingen gewoon verder te zetten, doorgetrokken worden naar alle opleidingscentra die code 95-erkend zijn. Wij begrijpen zeer goed dat de continuïteit van het openbaar vervoer essentieel is, maar de continuïteit van het goederenvervoer over de weg heeft minstens een even grote toegevoegde waarde voor de economie en, bij uitbreiding, voor de maatschappij in haar geheel”, zegt Degraef tot slot.

Philippe Van Dooren