Chauffeurstekort zet rem op groei truckverkoop in België

De groei van de verkoop van zware vrachtwagens vertraagt in België. De meeste vervoerders hebben nog steeds vertrouwen in een verdere economische groei, maar vooral het chauffeurstekort begint een rem te zetten op de verkoop.

Febiac en de FOD Mobiliteit publiceerden zopas de cijfers van de inschrijvingen voor de eerste zes maanden in België. Daarin vallen twee trends op: de ‘camionnettisering’ is over haar hoogtepunt heen en de vrachtwagenmarkt begint te aarzelen.

In juni ging de verkoop van bestelwagens met bijna 3% achteruit. Sinds enkele maanden is een lichte daling, afwisselend met een stabilisering, waarneembaar. Dat vertaalt zich in een daling met 1,1% voor de eerste zes maanden, weliswaar op een hoog niveau van 42.667 ingeschreven eenheden.  

Bij de middelzware trucks (tussen 3,5 en 16 ton) houdt de stijgende trend die begin dit jaar werd ingezet, nog aan, als is de schwung eruit. Dit marktsegment was na de invoering van de kilometerheffing fors gedaald. De heffing geldt vanaf 3,5 ton, zodat veel kopers ervoor kozen om over te schakelen op zware bestelwagens. In juni groeide die markt met 5,7%. De stijging voor het eerste semester komt uit op +17,6%. Die sprong is naar verluidt bijna enkel te wijten aan het feit dat Eandis een zeer grote tender plaatste. Die markt blijft met in totaal 896 trucks nog wel vrij klein.

Markt trekkers aarzelt

Bij de zware vrachtwagens (+16 ton) is de markt duidelijk aan het aarzelen. De stijging bleef beperkt tot 4,6% in het eerste semester. De bakwagens gaan er met amper 1,8% vooruit tot 1.614 eenheden (het vervangingseffect voor de kilometerheffing is voorbij), terwijl de trekkers – de werkpaarden van de Belgische vervoerders – een stijging met 6,0% noteren, tot 3.452 eenheden.

Die stijging bij de trekkers is echter het resultaat van grote maandelijkse schommelingen, zowel in positieve als negatieve richting. “De markt is inderdaad aan het stabiliseren, na een groei de afgelopen twee jaren die forser was dan voorzien, wat alle vrachtwagenimporteurs verraste”, zegt Siegfried Van Brabandt, directeur Commercial Trucks bij Volvo Trucks Belgium.

Chauffeurstekort

Volgens hem is deze stabilisering vooral te wijten aan het chauffeurstekort. “Er zijn wel klanten die voorzichtiger zijn, maar doorgaans is het vertrouwen in de economie goed. Die draait nog steeds goed en de marktomgeving is positief. Maar het chauffeurstekort begint de markt af te remmen. De impact van dat tekort mag men niet onderschatten en het probleem zal de komende vijf jaar alleen maar toenemen”, zegt hij.

Luc Serrien, marketing manager van DAF Trucks België, beaamt dat de markt aan het aarzelen is. “Als is dat bij ons niet te merken: ons marktaandeel is met maar liefst 4 procentpunten gestegen tot 25,9%. De markt in zijn totaliteit is aan het stabiliseren, weliswaar op een hoog niveau omdat de economie nog steeds goed draait. Dat heeft vooral met het chauffeurstekort te maken. Iedereen kent de boutade inmiddels: “Ik koop een truck meer als ge de chauffeur mee levert”.

Invloed van de files

Dat de verkoop op dat hoog niveau blijft, heeft ook met de files te maken, zegt hij. “Er gaan teveel rijuren verloren, zodat vervoerders meer trucks – en meer chauffeurs – nodig hebben om hetzelfde werk te doen. Stel dat met een toverstokje de files zouden verdwijnen, dan zou er misschien zelfs een overcapaciteit in de markt zijn”, grapt hij tot slot.

Philippe Van Dooren