Chauffeurstekort kost Xwift dit jaar 3 miljoen omzet

Snelvervoerder Xwift uit Nazareth kende dit jaar een groeivertraging die volledig te wijten was aan het nijpende chauffeurstekort. Om het tij te doen keren, investeert CEO Pieter Denys nog meer in hr. Het nieuwste initiatief is een ‘tekenpremie'.

Xwift, dat in april dit jaar zijn intrek nam in een splinternieuwe hoofdzetel in Nazareth, is een nichespeler gespecialiseerd in sneltransport en dedicated transport. In die sector zijn de marges gevoelig hoger dan in conventioneel distributievervoer, maar de kwaliteitseisen eveneens. “Dat maakt het voor ons nog moeilijker om chauffeurs te vinden. Ondanks aantrekkelijke jobvoorwaarden komen we minstens 25 chauffeurs tekort. Dat heeft ons dit jaar 3 miljoen euro omzet gekost: niet alleen nieuwe klanten die we moesten weigeren, maar ook bestaande klanten die we niet regelmatig genoeg konden bedienen”, stelt Denys vast.

De omzet had dit jaar moeten groeien van 16 naar 20 of 21 miljoen euro, maar Xwift zal op 18,2 miljoen stranden. Ter vergelijking: in 2013 was de omzet 5 miljoen euro. “Een groei van 12% is een mooi resultaat, maar het had beter gekund. Wij werden sterk afgeremd door het chauffeurstekort."

Dit jaar heeft Xwift 185 medewerkers in dienst, waarvan zo’n 150 chauffeurs. Vorig jaar waren het er 175 en in 2013 55. Denys: “Dit jaar hebben we 111 chauffeurs aangeworven, maar zijn er evenveel vertrokken of ontslagen. In een jaar tijd verwerkten we maar liefst 2.991 sollicitaties. Daar kruipt veel tijd en energie in, maar helaas zijn veel van die sollicitanten niet gemotiveerd. Vroeger kwamen 8 op de 10 geselecteerden op een gesprek af, nu is dat amper 4 op de 10”.

Tekenpremie

Volgens Denys is er een bijkomend probleem: de meeste chauffeurs, vaak de beste, blijven hun werkgever meestal trouw. De andere zijn vooral jobhoppers, die zelden langer dan drie of zes maanden in het bedrijf blijven. Maar ook tussen die jobhoppers zitten goede chauffeurs. Om hen te behouden, voerde Xwift twee maand geleden een ‘tekenpremie’ in. Afhankelijk of het rijbewijs C of CE is en de chauffeur met een meeneemheftruck kan rijden (kooiaap), bedraagt de premier 1.500 tot 5.000 euro. Die wordt in delen uitbetaald, gespreid over een periode van negen tot achttien maanden. Om de chauffeurs die al in dienst zijn niet te benadelen, krijgen ze een premie ter waarde van de helft van de intekenpremie als ze een goede kandidaat aanbrengen.

Het systeem is nog jong, maar het leverde al goede resultaten op. “We kunnen nu al vier kandidaten per week aanwerven”, zegt Denys. Momenteel hebben we nog 25 openstaande vacatures.

Bedrijfswagen als bonus

Vorig jaar kwam Xwift in het nieuws met een bonussysteem waarbij chauffeurs die twee jaar in dienst zijn, kans maken op een bedrijfswagen. Dat systeem wordt geleidelijk aan ingevoerd. “Van de eerste groep die in aanmerking kwam, behaalden zeventien chauffeurs de nodige scores op gebied van brandstofverbruik, werkuren, ongevallen en ecodrive. Elf van hen kozen voor een bedrijfswagen, twee voor een combinatie elektrische fiets/cash, twee voor cash en twee beslisten om hun punten een jaar langer op te sparen", zegt Denys. Volgens hem betaalt het bonussysteem zichzelf terug. “We realiseerden een brandstofbesparing van 7%, wat overeenkomt met 200.000 euro. Ook het aantal ongevallen is in dat jaar met 27% gedaald."

Sectoraal oplossen

Denys beseft dat zo’n systeem invoeren best sectoraal gebeurt om de financiële voorwaarden en het algemene imago van de sector te verbeteren. “Ik begrijp niet goed waarom er binnen de sector zoveel weerstand is tegen betere vergoedingen, als je toch niet aan chauffeurs geraakt. In het internationale vervoer begrijp ik de vrees voor goedkopere buitenlandse concurrente, maar in nationaal vervoer is die veel minder gerechtvaardigd. Te meer omdat veel verladers die de vervoerders nu nog proberen uit te knijpen, spoedig zullen begrijpen dat ze bereid moeten zijn om meer te betalen. Als er geen chauffeurs zijn, kunnen ze hun producten niet laten vervoeren”.

Ook verwacht Denys veel van de overheid op gebied van fiscale stimuli, onder meer om premies minder sterk te belasten.

Philippe Van Dooren