30% van cabotageritten in Duitsland niet volgens regels

BAG, de Duitse controledienst voor het goederenvervoer, heeft opnieuw grootschalige controles gehouden op het naleven van de cabotageregels. Een derde van de cabotageritten bleek illegaal. Ondanks regelmatige controles dalen de overtredingen niet.

Deze keer werden de controles twee dagen lang op 41 plaatsen uitgevoerd. Ze vonden plaats nabij distributiecentra van onder meer DHL, Aldi, Hermes, Bosch en Mercedes-Benz, en ook in de havens van Magdeburg en Trier. Bijna 140 mensen werden daarbij ingezet.

In totaal werden 982 vrachtwagens tegengehouden. Bij 933 daarvan werd gericht gezocht naar cabotagefraude (nationaal vervoer verrichten in een andere lidstaat dan die waar men gevestigd is). Van die gecontroleerde vrachtwagens waren er 225 die effectief een cabotagerit uitvoerden. Een derde daarvan – 70 vrachtwagens – respecteerden de cabotagevoorschriften niet. In totaal werd ongeveer voor 59.000 euro aan waarborgsommen geïnd.

Groot probleem

Cabotagefraude wordt in Duitsland als een groot probleem beschouwd. In augustus werd bij een gelijkaardige controle – onder meer in de buurt van Amazon-distributiecentra – ook al vastgesteld dat ruim een derde van de vrachtwagens de cabotageregels niet naleefde. En in juli was bij een kleinschaligere controle zelfs een fraudepercentage van 41% opgetekend.

BAG stelt daarom dat – ongeacht de coronaproblemen – de controles op cabotage consequent aangehouden zullen worden.

Philippe Van Dooren