Bulc bevestigt positie Kallas over ecocombi’s

EU-Transportcommissaris Violeta Bulc wijkt niet af van de stelling van haar voorganger Siim Kallas over de grensoverschrijdende inzet van ecocombi’s. Dat heeft ze gezegd in een antwoord op een parlementaire vraag.

Europarlementslid Marian Harkin (Ierland, ALDE) had haar gevraagd of - naar aanleiding van de herziening van richtlijn 96/53 over de maten en gewichten - het toegelaten is dat ecocombi’s met een gewicht van 60 ton en een lengte van 25,5 meter de grens tussen lidstaten mogen oversteken.

In haar antwoord herhaalde Bulc dat de Commissie in april 2013 besloot om op dat vlak de regelgeving niet te amenderen, omdat er geen compromis kon worden bereikt. Noch in het Europees Parlement, noch binnen de Europese Raad. De Europese Commissie blijft bij haar standpunt dat op 13 juni 2013 per brief werd medegedeeld aan de toenmalige voorzitter van de commissie TRAN, Brian Simpson, antwoordt Bulc.

Scheefgetrokken concurrentie

Dit betekent dat langere trucks de grens mogen overschrijden, indien beide lidstaten gelijke afwijkingen toepassen op hun territorium. “Dit om te vermijden dat de concurrentie tussen de vervoerders van een lidstaat en die van een ander lidstaat zou worden scheefgetrokken”, stelt ze. Maar, zo voegt zij eraan toe, de derogaties hebben enkel betrekking tot de lengte, niet tot het gewicht en de hoogte.

Richtlijn 96/53

De beperking heeft alles te maken met artikel 4 paragraaf 4 van richtlijn 96/53. Die bepaalt een aantal uitzonderingsmaatregelen in verband met lengteafwijkingen in nationaal transport. Die heeft echter enkel betrekking tot de lengte, niet tot het gewicht en de hoogte. Het is overigens om die reden dat grensoverschrijdend vervoer tussen twee landen die 44 ton als maximumgrens hanteren (zoals België en Frankrijk) niet is toegelaten. In de Benelux is dat wel toegelaten omdat er al voor de invoering van de richtlijn een regeling van kracht was.