Bruno Velghe herverkozen als voorzitter van UPTR

Bruno Velghe is door de raad van bestuur van UPTR herverkozen als voorzitter voor een periode van vier jaar. Het is zijn derde mandaat als voorzitter van de vervoerdersvereniging.

Velghe werd voor de eerste keer verkozen in 2008 als opvolger van de Waalse transporteur Jean-Claude Schmit (die kort voordien was overleden) en is herverkozen in 2012. Die benoeming was toen opmerkelijk omdat Velghe een Vlaming is, terwijl UPTR oorspronkelijk een Waalse federatie was (geboren uit de Luikse tak van de NBFBV) en pas in 2000 Vlaamse transportbedrijven als lid onthaalde.

De herverkiezing van Velghe blijft tevens opmerkelijk omdat hij zelf geen transporteur is. Hij was van 1998 tot 2007 actief als gedelegeerd bestuurder van de Sociale Werkgeverscentrale vzw uit Brugge (in 2007 overgenomen door CEPA), die al sinds 2001 actief samenwerkte met UPTR. Nu is Bruno Velghe directeur Paycover vzw, het sociaal secretariaat van UPTR.

De ondervoorzitters van UPTR, daarentegen, zijn wel transporteurs. Deze zijn de Vlaming Herman Ginis (Ginis Vervoer) en de Waal Alain Adriaens (Ideal Freight). Ook zij werden herverkozen, respectievelijk voor een derde en een tweede termijn.