“Binnenvaartsector heeft overcapaciteit zelf in de hand gewerkt”

De European Skippers' Organisation (ESO) vindt dat de steun voor de bouw van nieuwe LNG-binnenschepen de overcapaciteit alleen maar in de hand werkt. De European Barge Union (EBU) zegt dan weer dat de sector die zelf in de hand heeft gewerkt.

Vorige maand had de ESO in een brief aan Dimitrios Theologitis, hoofd van DG Move van de Europese Commissie, gewaarschuwd voor averechtse effecten van de Europese steun voor vergroening van de vloot, wanneer die niet enkel naar de bestaande vloot zou gaan. De ESO wijst erop dat er reeds een structurele overcapaciteit bestaat in de tankersector. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat er een groot aantal nieuwbouw tankers met LNG-aandrijving op de markt gebracht zal worden.

De schippersorganisatie zegt dat de extra capaciteit de markt en de tarieven nog meer onder druk zal zetten, wat uiteindelijk nefast zal zijn voor de investeringsmogelijkheden van de schippers voor vergroening van de bestaande vloot. De positieve impact van het gebruik van LNG-motoren zal daardoor teniet gedaan worden en de emissiedoelstelling van de Europese Commissie zal aanzienlijk vertraagd worden, aldus de ESO.

Ondersteuning EU-strategie

In een brief aan diezelfde Dimitrios Theologitis, zegt EBU-voorzitter Didier Leandri (foto) dat verwacht wordt dat LNG de milieuprestaties van de binnenvaart zal verbeteren. Dat is een essentieel element en de basis voor groei in de binnenvaartsector. Bovendien kan het zorgen voor een verlaging van de brandstofkosten. De binnenvaartorganisatie zegt dan ook de implementering van de EU-strategie voor alternatieve brandstof en de introductie van LNG in de binnenvaart te ondersteunen, aangezien het een belangrijke stap is naar zero-emissies voor de sector.

“Bij de commotie rond het te verwachten groot aantal nieuwbouwtankers met LNG-technologie wordt over het hoofd gezien dat de huidige overcapaciteit door de sector zelf in de hand is gewerkt. Zelfs vandaag nog komen er nog steeds nieuwe schepen bij. In 2014 werden 27 nieuwe dubbelwandige binnenschepen in de vaart gebracht en ook dit jaar mag een gelijkaardig aantal verwacht worden”, zegt Leandri.

Open markt

Hoewel die nieuwe tonnage met LNG-aandrijving niet aan te raden is gezien de bestaande overcapaciteit, onderstreept hij dat de sector in een open markt opereert en dat het de marktmechanismes zullen zijn die zullen bepalen wie wel en wie niet tot de markt kan toetreden of nieuwe schepen kan bouwen.

Zolang de te verwachten schepen voldoen aan de regels met betrekking tot financiële steun zoals voorzien in de verschillende steunprogramma’s, is er volgens de EBU geen reden om geen gebruik te maken van de steunmaatregelen. Bovendien gaan het wat LNG-technologie betreft nog om pilootprojecten die het pad moeten effenen voor innovatie in de toekomst.

De steun moet dan ook gezien worden als een element om een mouw te passen aan de ‘kip en het ei’-situatie wat betreft de nood aan infrastructuurinvesteringen en zorgen voor de broodnodige standaardisering wat LNG-technologie in de binnenvaart betreft, aldus nog Leandri. Hij gaat er dan ook van uit dat de Europese Commissie innovatieve acties en actoren op dit vlak zal blijven steunen om de gezamenlijke doelstelling, namelijk de vergroening van de binnenvaart, te realiseren.