Binnenvaartladingen in Antwerpse haven stagneren in eerste semester

In het eerste semester van dit jaar is het aantal ladingen met de binnenvaart in de haven van Antwerpen gestagneerd (-0,36%). Het aantal lossingen steeg met 5,23%. Voor heel België gingen de ladingen er met 3,72% op vooruit en de lossingen met 5,87%.

Uit cijfers van de waterwegbeheerders, de havens en de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat in de eerste helft van dit jaar in de havens en op de waterwegen in totaal 46,489 miljoen ton goederen werden geladen en 54,268 miljoen ton goederen werden gelost in en uit binnenschepen. Voor de ladingen betekent dit een stijging met 3,72% en voor de lossingen + 5,87% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Antwerpen

Zowel bij de ladingen als de lossingen blijft de Antwerpse haven de belangrijkste trafiekgenerator. In de haven werden in de eerste zes maanden van dit jaar 26,760 miljoen ton (-0,36%) goederen in binnenschepen geladen en 24,123 miljoen ton (+5,23%) gelost uit binnenschepen.

Het Waalse vaarwegennet was wat de ladingen betreft goed voor 8,444 miljoen ton (+4,02%), gevolgd door het vaarnet van De Vlaamse Waterweg met 4,669 miljoen ton (+26,78%), de haven van Gent met 3,637 miljoen ton (+7,55%), het vaarnet van W&Z met 2,884 miljoen ton (+6,51%) en de haven van Zeebrugge met 94.054 ton (+30,10%).

Bij de lossingen was de Vlaamse Waterweg goed voor 9,214 miljoen ton (-0.07%), gevolgd door W&Z met 7,617 miljoen ton (+27,40%), het Waalse vaarnet met 6,907 miljoen ton (+3,65%), de haven van Gent met 6,090 miljoen ton (+0,14%) en Zeebrugge met 314.391 ton (-19,04%).

Vloot

De drogeladingvloot telde eind juni 2017 937 schepen tegenover 935 eind 2016. De totale tonnenmaat bedraagt 1,522 miljoen ton.

In de tankvaart liep het aantal schepen terug van 158 eenheden eind 2016 tot 149 eind juni van dit jaar. De totale tonnenmaat bedraagt nog 329.063 ton.

Koen Heinen