Binnenvaart laadt en lost 203 miljoen ton in België in 2017

Vorig jaar werden langs de Belgische vaarwegen en in de havens in totaal 203 miljoen ton goederen geladen en gelost door binnenschepen. Het volume geladen en geloste goederen steeg met respectievelijk 7% en 6% in vergelijking met 2016.

Uit de door het Instituut voor Transport langs de Binnenwateren (ITB) verzamelde cijfers blijkt dat er in 2017 door binnenschepen 94,292 miljoen ton (+7%) goederen werden geladen langs de Belgische waterwegen en in de zeehavens. Het aantal geloste goederen steeg met 6% tot 108,679 miljoen ton.

De haven van Antwerpen vertegenwoordigde met 48,1 miljoen ton (+5,13%) geloste en 54,09 miljoen ton (+5,05%) geladen goederen het grootste volume. De Vlaamse Waterweg was goed voor 18,7 miljoen ton (+3,78%) geloste goederen en 9,3 miljoen ton (+22,28%) geladen goederen. W&Z noteerde 14,7 miljoen geloste goederen (+12,95%) en 5,7 miljoen ton geladen goederen (+6,15%). Op de Waalse waterwegen werd 14,3 miljoen ton gelost (+5,84%) en 17,5 miljoen ton geladen (+5,59%). De haven van Gent was goed voor 12,06 miljoen ton geloste (+5,42%) en 7,3 miljoen ton geladen (+8,41%) goederen. In de haven van Zeebrugge liep het aantal geloste goederen terug met 5,78% tot 660.948 ton. Het aantal geladen goederen steeg met 19,5% tot 187.807 ton.

Petroleum en bouwmaterialen

De vier belangrijkste goederencategorieën zijn petroleumproducten, mineralen en bouwmaterialen, chemische producten en overige waaronder containers. Samen vertegenwoordigen zij 79% van alle ladingen en 75% van de lossingen.

Vloot

De Belgische binnenvaartvloot bij de droge ladingschepen, motorschepen en duwbakken samen, bleef vorig jaar nagenoeg stabiel in vergelijking met 2016 op 935 eenheden. Bij de tankschepen was er een daling van 155 schepen in 2016 naar 143 schepen vorig jaar.

Koen Heinen