Binnenvaart krijgt ‘single window’ voor alle info en communicatie

Tegen 2021 moet de binnenvaartsector beschikken over een ‘single window’ voor informatie- en communicatie-uitwisseling. De Vlaamse havens, De Vlaamse Waterweg, het Nederlandse Rijkswaterstaat en de sector zelf zijn met de uitwerking gestart.

Vorige vrijdag werd in het Antwerpse Havenhuis de aftrap gegeven voor het project SWING, wat staat voor ‘Single Window for Inland Navigation’. Dit project moet de informatie- en communicatie-uitwisseling tussen alle partijen vereenvoudigen, met meer veiligheid en operationele efficiëntie tot gevolg. Het Antwerpse Havenbedrijf zet mee zijn schouders onder het project.

Analyse

Aan de lancering van SWING ging een traject van workshops in verschillende werkstromen vooraf. De analyse van die workshops is klaar en nu kan de uitwerking van het project beginnen. Als alles volgens planning verloopt, gaat SWING op 1 januari 2021 live.

Koen Heinen