Binnenvaart kan miljarden voor schonere motoren niet betalen

Om te voldoen aan de emissielimieten die vanaf 2020 van kracht worden voor de binnenvaart, moet de sector 2 à 3 miljard investeren. Alleen kan die zo’n investering niet dragen. Bovendien zullen de emissiearme motoren niet beschikbaar zijn.

Henrik Hololei, directeur-generaal van DG Move bij de Europese Commissie, riep tijdens een event van de European Barge Union (EBU) rond innovatie in de binnenvaart, de sector op om zich aan te passen en te innoveren. “De binnenvaart kan de meest efficiënte transportmodus zijn, maar staat voor de grote uitdaging om te voldoen aan de emissielimieten”, zei hij.

“Men verwacht van een binnenschip hetzelfde emissieniveau als van een vrachtwagen, terwijl een schip een veelvoud aan lading kan vervoeren. Door zijn lange levensduur is een binnenschip al duurzaam”, reageerde Gunther Jaegers, voorzitter van de EBU.

Regelgeving

Jaeger verwees daarbij naar de vorig jaar door het Europees Parlement goedgekeurde regelgeving voor 'non-road mobile machinery' (NRMM). De binnenvaartsector is afhankelijk van de markt van ‘maritieme’ motoren, die buiten die regelgeving vallen. Motorenproducenten kunnen motoren ontwikkelen die voldoen aan de meeste emissielimieten uit de NRMM-regelgeving, behalve wat de roetuitstoot betreft en voor motoren van meer dan 300 kW.

Nieuwe motoren zullen daardoor niet beschikbaar zijn en het aparte retrofitsysteem past niet in de machinekamer. “Dit is kafka. Er moet snel een oplossing komen, want de motoren zullen niet tegen 2020 beschikbaar zijn”, zei Jaegers. “De investering voor de sector bedraagt 2 à 3 miljard euro. Waar moet dat geld vandaan komen? De voorbije jaren heeft de binnenvaart al 1,5 miljard euro geïnvesteerd in dubbelwandige schepen in de tankvaart en nu is nog eens 2 à 3 miljard nodig. Voor nieuwe schepen zal er zonder twijfel financiële hulp nodig zijn”, waarschuwde hij. De bestaande vloot zal zich moeten behelpen met het herstellen en reviseren van de oude motoren, wat volgens Jaegers zal leiden tot een ‘cubanisering’ van de vloot.

Richard Payne, voorzitter van Euromot, de Europese vereniging van NRMM-producenten, bevestigde de situatie. “Euromot wil hier evenwel niet op reageren. Het is aan de individuele motorproducenten om te beslissen. De markt is bovendien zeer klein om de ontwikkeling van dergelijke motoren te verantwoorden. De industrie zal zich baseren op de kostontwikkeling in vergelijking met het verwachte verkoopvolume en de marktprijs. De binnenvaartsector zal een sterk signaal moeten geven”, zei hij.

Innovatiefonds

Om de sector financieel te ondersteunen bij de vergroening verwacht Hololei dat de lidstaten hun inspanningen verhogen. Hij stelde voor om een innovatiefonds op te richten met middelen van verschillende bronnen: Europa, de lidstaten en de sector zelf. “Dit moet een gezamenlijk initiatief zijn, maar de sector moet zelf de aanzet geven”, zei hij.

“De Nederlandse overheid wil investeren in een oplossing en in duurzaamheid, niet in een schip. Duurzaamheid moet dé reden zijn voor innovatie in de binnenvaart. We moeten de discussie aangaan over het beprijzen van CO2”, benadrukte Mark Frequin, directeur-generaal van het Nederlandse ministerie voor Infrastructuur en Milieu.

Het Nederlandse Van Berkel Logistics neemt in het najaar deel aan een proefproject met autonoom varen naar de Maasvlakte. “Als we de binnenvaart duurzaam willen ontwikkelen, moet alles ter discussie staan. We moeten het traditionele denken loslaten. We hebben genoeg middelen om te innoveren, maar hebben meer vrijheid nodig. Te veel regulering is een hinderpaal”, zei Michel van Dijk, directeur logistics.

“Regulering is belangrijk voor de veiligheid. Daar kan geen discussie over bestaan”, besloot Hololei.

Tenslotte nog dit: er loopt ook een proefproject waarbij subsidies worden vrijgemaakt voor binnenschippers die willen investeren in schonere motoren. Lees daarvoor: http://www.flows.be/nl/transport/subsidies-voor-binnenschippers-die-scho...

Koen Heinen