“Binnenvaart heeft geen behoefte aan luchtkastelen”

BLN-Schuttevaer heeft geen goed woord over voor Watertruck+. De Nederlandse binnenvaartvereniging vindt het project realiteitszin missen en voorbijgaan aan de markt. Ben Weyts is het daar niet mee eens.

De Vlaamse regering zette eind maart het licht op groen voor de oprichting van een ‘special purpose vehicle’ (SPV) dat ervoor moet zorgen dat het door Europa gesteunde duwvaartproject Watertruck+ concrete vorm krijgt. In een eerste stap is het de bedoeling 28 duwbakjes en drie duwboten in de vaart te brengen. Het einddoel is onder meer de binnenvaart op de vaak onderbenutte kleinere vaarwegen nieuw leven in te blazen.

“Ingreep in de markt”

Wie had gedacht dat zo’n voornemen in goede aarde zou vallen bij een organisatie als BLN-Schuttevaer, moet zijn mening herzien. De Nederlandse koepelorganisatie van de binnenvaartsector haalde in een standpunt zwaar uit naar het plan. Het vindt het getuigen van “weinig realiteitszin”.

Watertruck+ wordt verweten “geen werf, geen exploitatieopzet, geen zicht op financiering” te hebben (wat moeilijk te rijmen lijkt met de stand van zaken aan Vlaamse zijde) en met zijn geraamd potentieel van 3 miljoen ton op een “theoretisch model” te berusten. “Het is jammer dat de binnenvaart met dit soort luchtkastelen in beroering gebracht wordt”, vindt de organisatie.

Vooral het feit dat Watertruck+ “met publieke inzet en middelen” wordt gerealiseerd en dat niet wordt voldaan aan de “absolute voorwaarde” om te kijken naar de gevolgen voor andere binnenvaartondernemers zit BLN-Schuttevaer dwars. “Nieuwbouw en exploitatie met overheidssteun is per definitie ingrijpen in de markt”, klinkt het. De overheid moet faciliteren en de juiste randvoorwaarden scheppen, maar vooral niet “op de ondernemersstoel gaan zitten”.

“Wij hebben behoefte aan realistische plannen die de kleinere binnenvaart aan meer werk helpt. Realistische plannen voor nieuwbouw die ook gewoon in de markt gezet kunnen worden, met exploitatie door commerciële partijen, of dat nu rederijen zijn of particulieren.”

Uniformiteit

In een reactie, die op de website van BLN-Schuttevaer te lezen staat, pareert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) de kritiek met het argument dat Watertruck+ in het licht moet worden gezien van de verwachte stijging van het vrachtvervoer en  van de mobiliteitsproblematiek.

Het project focust op goederen die de weg naar de binnenvaart niet vinden en is ook doorgesproken met de Vlaamse binnenvaartsector, benadrukt de bewindsman eveneens. Weyts stipt verder aan dat het project in de eerste plaats wordt gedragen door private investeerders (die BLN onvermeld laat) en Europa.

“Anders dan de klassieke binnenvaartvloot, die bestaat uit schepen met niet-uniforme afmetingen, wordt op vraag van Europa aandacht besteed aan uniformiteit van de verschillende types van vaartuigen”, voegt hij daar nog aan toe.

Over het toenemend tekort aan kleine schepen die de vaarwegen van geringer gabariet kunnen bedienen, spreken geen van beide partijen expliciet. Het vinden van passende tonnage voor de proefvaarten (foto) was op zich al geen evidente zaak.