Betuwespoorlijn maakt na 10 jaar nog steeds verlies

De Betuweroute, de goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar Duitsland, is na tien jaar nog steeds verlieslatend. Antwerpen en Hamburg zijn dan ook geduchte concurrenten gebleken voor de goederenstromen naar het Ruhrgebied.

De aanleg van de Betuweroute kostte 4,7 miljard euro, terwijl de Nederlandse regering oorspronkelijk uitging van 2,3 miljard euro. Vanaf het begin bestond grote weerstand tegen het project, binnen de politiek en in de samenleving. Tegenstanders vonden dat de binnenvaart een beter en goedkoper alternatief was om goederen vanuit de Rotterdamse haven via de Rijn naar het Duitse achterland te vervoeren. 

"Goede investering"

Er waren uiteraard ook voorstanders, de Rotterdamse haven liep hierbij voorop. In een artikel dat de Nederlandse Havenkrant deze week wijdt aan het tienjarig bestaan van de Betuweroute uit Ronald Paul, chief operating officer van het Havenbedrijf Rotterdam zich positief. "Een haven is zo goed als zijn verbinding met dat achterland. De Betuweroute is daarom in onze ogen een hele goede investering geweest. De Rotterdamse haven wil hiermee een aantrekkelijk alternatief zijn voor de havens van Antwerpen en Hamburg."

Verlies

Tegelijk wordt ook een kanttekening gemaakt. "Bij het ontstaan van het plan was het de bedoeling dat de spoorlijn de Nederlandse staat winst zou opleveren. Dat is nog niet gebeurd. De Algemene Rekenkamer, vergelijkbaar met het Belgische Rekenhof, berekende dat de opbrengsten nog niet opwegen tegen de aanleg- en onderhoudskosten", klinkt het.

De spoorlijn is 160 km lang, uitsluitend voor goederenvervoer. 10,4% van alle in Rotterdam aankomende containers verliet in 2016 de haven per spoor, ofwel 760.000 containers. 100 treinen per etmaal rijden er over de route, wat volgens het Havenbedrijf kan groeien naar 160 als de ‘Duitse kant’ van het spoor wordt afgemaakt.

Adrie Boxmeer