Berekeningsmodule kilometerheffing Satellic staat online

De simulator van Satellic voor de berekening van de kost van de kilometerheffing is zopas online geplaatst. Dat meldt UPTR, die er ook op wijst dat partner Axxès een EETS-certificaat heeft gekregen. Wat niet betekent dat de Axxès-OBU goedgekeurd is.

De berekeningsmodule is te vinden op de website van Satellic op tollcalculator.satellic.be.

Volgens de beroepsvereniging “kunnen de transporteurs nu eindelijk de simulator van Satellic vergelijken met de simulator van Axxès", die al reeds online was geplaatst op 18 december.

Maar, zo zegt UPTR, “er is nog altijd geen objectieve reden om de OBU’s van Satellic haastig te bestellen, aangezien de transporteurs nu de exacte meerkost, traject per traject, kunnen inschatten door middel van twee verschillende internetsimulatoren”.

Dat UPTR deze raad blijft herhalen, heeft echter vooral te maken met het feit dat de organisatie commerciële banden onderhoudt met de Franse tolbeheerder Axxès en die nog steeds niet klaar is met het aanbieden van een alternatieve OBU voor die van Satellic.

Axxès

De Franse onderneming Axxès heeft overigens vorige week aangekondigd dat ze een certificaat heeft verkregen voor Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS). “Dit statuut laat toe om alle infrastructuur op het vlak van elektronische tolheffing in Europa te dekken, volgens de wettelijke voorschriften van Richtlijn 2004/52/EG betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en Beschikking 2009/750/EG van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen”.

Axxès zegt dan ook dat "de eerste dekking gebonden aan dat EETS-certificaat die in in België voor de kilometerheffing zal zijn.”

Het is echter niet de eerste keer dat Axxès dubbelzinnig woordgebruik hanteert. De OBU van het Franse bedrijf is immers nog niet erkend door Viapass. Hiervoor moet het apparaat eerst goedgekeurd worden en de goede werking gestaafd. Dat kan echter nog niet, omdat de gewesten hun ‘EETS domain statement’ nog niet hebben gepubliceerd (red.: hoewel dat voor de maand november was beloofd door minister Ben Weyts).

Naar aanleiding van het behalen van het certificaat door Axxès heeft UPTR “dan ook onmiddellijk ten aanzien van Viapass haar verbazing uitgedrukt over het feit dat de gewestelijke autoriteiten nog steeds niet de ‘domain statement’ hebben gepubliceerd die een effectieve opening toestaat voor de concurrentie om de OBU’s van de kilometerheffing in België te verdelen.”

“Voor UPTR is het duidelijk dat de politieke verantwoordelijken steeds over minder en minder argumenten beschikken ten aanzien van de transporteurs, om de monopoliepositie van Satellic aan te houden voor de aflevering van de OBU’s ter betaling van de kilometerheffing”, klinkt het wat verwarde communiqué van UPTR.