Beneluxlanden delen kennis over nieuwe controles wegtransport

Zopas zijn voor de zesde keer in de drie Beneluxlanden gezamenlijke controles van het internationaal wegtransport georganiseerd. Het initiatief beoogt het delen van kennis om te komen tot een grotere uniformiteit van controlepraktijken.

De inspectiediensten van de Beneluxlanden hebben eind vorige week op hetzelfde moment een grote controleactie opgezet voor vrachtwagens in België, Nederland en Luxemburg. Ze werd uitgevoerd door inspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Douane in Luxemburg. Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig.

Verdrag van Luik

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend. Dat is gericht op intensievere samenwerking tussen de Beneluxlanden op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer. Daarnaast beoogt het ook een harmonisatie van de regelgeving.

Dit verdrag voorziet dat Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs samen controles mogen uitvoeren op vrachtwagens en bussen in alle drie de landen. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de EU.

Het was de zesde keer sinds 2015 dat er samen een grote controle werd uitgevoerd. Bij deze gelegenheid hebben de inspecteurs hun kennis over reglementeringen en controletechnieken met elkaar uitgewisseld.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gecontroleerd op de naleving van de rij- en rusttijden, op fraude met de tachograaf en op boorddocumenten. In totaal werden 57 vrachtwagens gecontroleerd, waarvan dertig in België, twaalf in Nederland en vijftien in Luxemburg. Er werden twaalf overtredingen vastgesteld, waarvan de helft in Nederland.

Resultaten in België

In België werd op twee plaatsen gecontroleerd: langs de E313 in Tessenderlo door Nederlandstalige inspecteurs en de E411 in Aische-en-Refail door Franstalige.

Er werden vier overtredingen vastgesteld: een voor het niet-naleven van de rij- en rusttijden, twee voor tachograafmanipulatie en een voor ontbrekende boorddocumenten.

Nederland en Luxemburg

Bij drie van de twaalf gecontroleerde vrachtwagens op de A67 bij Venlo zijn zes overtredingen geconstateerd. Twee vrachtwagens mochten niet meer verder rijden. Een had een defecte rem en had ook de tachograafverzegeling digitaal verbroken. De ander transporteerde illegaal bier, had een valse vervoersvergunning en een vals kentekenbewijs. Deze vrachtwagen is beslag genomen door de douane. De derde vrachtwagen had ook een verbroken verzegeling van de tachograaf, om tachograafgegevens te manipuleren zodat de inspectie geen overtreding meer kan zien. Deze vrachtwagen is niet aan de kant gezet, de verordening stelt dit binnen zeven dagen hersteld moet zijn.

Alle twaalf gecontroleerde vrachtwagens waren van buitenlandse transportbedrijven.

In Luxemburg werden vijftien vrachtwagens gecontroleerd. Er werden twee boetewaarschuwingen gegeven in verband met het niet-naleven van de rij- en rusttijden.