Belgische wegvervoerder merkt weinig van economisch herstel

Veel Belgische transporteurs zien dat de economie aantrekt, maar een positieve impact op de sector blijft vooralsnog uit. De activiteit vertraagde tijdens het eerste kwartaal zowel in het nationaal als internationaal vervoer, zegt het ITLB.

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB, het voormalige IWT) is de officiële marktobservator van het wegvervoer in ons land. Elk kwartaal brengt het verslag uit over de evolutie van de conjunctuur. 

“Zowel in de EU28 als in de eurozone en België is de economische activiteit in het eerste kwartaal met 0,5% gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016", stelt het ITLB vast. Dat de economie aantrekt, wordt door sommige vervoerondernemingen bevestigd. Maar de meesten voelen het nog niet in hun activiteit, wat zich vertaalt in een negatief ‘gewogen saldo’. Dat betekent dat er meer ondernemingen zijn die een vertraging van de activiteit vaststellen dan een groei ervan. In het nationaal vervoer is dat saldo -3% en in het internationaal vervoer zelfs -5,7%.

Hogere kosten

De meeste vervoerders zeggen dat hun kostprijs stabiel gebleven is in vergelijking met voorgaand kwartaal, maar de rest signaleert een verhoging ervan. “Dat geeft gewogen saldi van +8,3 % in het nationaal vervoer (+ 7,6% in de voorgaande periode) en +6,3 % in het internationaal vervoer (+4,3 % een kwartaal eerder)”, klinkt het.

“Ook met betrekking tot de vrachtprijs registreert de meerderheid een status-quo, maar bij de overige bedrijven zijn de resultaten verdeeld”, zegt het ITLB. In het nationaal vervoer is er blijkbaar een lichte verbetering, maar in het internationaal vervoer moest een kleine meerderheid de vrachtprijs naar onder toe aanpassen.

Chauffeurstekort groeit

Het personeelsbestand van de chauffeurs is lichtjes gedaald, terwijl het aantal openstaande betrekkingen over de ganse lijn is toegenomen. Gemiddeld 23,4% van de bedrijven is op zoek naar een chauffeur (18,8% in het voorgaande kwartaal). “Vooral de zoektocht naar gemotiveerde, voldoende taalvaardige en bekwame chauffeurs speelt veel vervoerbedrijven flink parten. De instroom van nieuwe chauffeurs blijft ondermaats terwijl de gemiddelde leeftijd van de huidige chauffeurs geleidelijk aan stijgt”, zegt het ITLB.

Daarnaast is er ook een tekort aan bedienden in de sector. Maar liefst 35,1% van de vervoerders heeft een openstaande vacature, tegen 31,6% in het vierde kwartaal van 2016.

Minder liquiditeitsproblemen 

Gemiddeld 11,6% van de vervoerondernemingen meldt liquiditeitsproblemen ten opzichte van 13,1% in het kwartaal ervoor en 16,8% een jaar terug. Hoewel de problemen iets dalen, blijven de belangrijkste de te late betalingen van klanten en de kilometerheffing. Die moet immers tweewekelijks betaald worden, terwijl de vervoerders zelf een heel stuk langer moeten wachten op de betalingen van hun klanten. Veel transporteurs roepen dan ook opnieuw op om het huidige systeem van de voorfinanciering van de kilometerheffing te versoepelen.

Ook de files verhogen de druk op de financiële toestand van veel bedrijven. “Het toenemende fileleed is niet alleen intern een knelpunt omdat de rittenplanning een steeds moeilijker puzzelstukje wordt. Ook de verloren tijd is veelal voor rekening van de vervoerders, omdat het zelden op afdoende wijze doorgerekend kan worden”, klinkt het tot slot.

Philippe Van Dooren