Belgische vervoerders weer wat minder internationaal actief

De Belgische vervoerders konden in het vierde kwartaal van 2018 nog aanknopen met een groei, maar op internationaal vlak vertraagde de activiteit opnieuw lichtjes. Ook merken ze dat de goedkopere Oost-Europese onderaannemers weer meer ingezet worden.

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) – de officiële marktobservator van het wegvervoer in België – publiceerde zopas de conjunctuurenquête voor het vierde kwartaal. Om de trends te ontwaren, gebruikt het ITLB het ‘gewogen saldo’ als maatstaf. Dat is het verschil tussen het aantal ondernemingen (in %) dat een stijging signaleert en het aantal ondernemingen (in %) dat een daling signaleert in vergelijking met voorgaand kwartaal.

Nationaal vervoer

Met een gewogen saldo van +2,3% is de nationale vervoersactiviteit lichtjes verbeterd ten opzichte van voorgaand kwartaal. Dat was toen +0,4%.

Bijna de helft van de vervoerbedrijven laat weten dat de kostprijs in het nationaal vervoer op hetzelfde niveau bleef in vergelijking met voorgaand kwartaal. De meeste overige bedrijven melden een stijging. Meer dan 70% van de ondernemingen meldt een status quo van de vrachtprijs, terwijl de rest het doorgaans over een verhoging heeft.

“Gevraagd naar de knelpunten in het nationaal vervoer blijven veel vervoerders hameren op de groeiende mobiliteitsproblematiek, vooral in en rond Antwerpen en met een belangrijke focus op de haven. De combinatie van de soms lange wachttijden op de terminals en de kaaien, het toenemende fileleed en een strikte reglementering van de rij- en rusttijden bezorgt veel vervoerplanners kopzorgen, met weinig hoop op beterschap in de nabije toekomst”, noteert het ITLB.

Sommige bedrijven maken tevens uitdrukkelijk melding van de concurrentie vanuit Oost-Europa. “Op zich is dat niet nieuw, maar volgens een aantal vervoerders neemt de inzet van goedkopere Oost-Europese onderaannemers, ook voor lokale opdrachten, opnieuw toe”, klinkt het nog.

Internationaal vervoer

Het internationaal vervoer blijft nipt in de negatieve cijfers. Het gewogen saldo bedraagt -0,3%, tegen -1,3% in het derde kwartaal en een positief resultaat een jaar eerder (+1,8%). Voor het uitvoeren van internationale vervoersopdrachten, blijven de meeste Belgische vervoerondernemingen in de ons omringende landen. Ook hier noteren ze meer concurrentie vanuit Oost-Europa.

Minder liquiditeitsproblemen

Verder noteert het ITLB nog dat gemiddeld 1 op 10 vervoerondernemingen te kampen heeft met liquiditeitstekorten. Maar dat aantal is lichtjes afgenomen: 10,5% van de bedrijven signaleert tekorten, tegen 14,3% in het derde kwartaal en 11,1% een jaar eerder. De termijn voor uitstel van betaling die de bedrijven aan hun opdrachtgevers toestaan, bedraagt gemiddeld 38 dagen.

Voorzichtige prognoses

Vooruitkijkend naar het volgend jaar, zijn veel bedrijven behoedzaam door de onzekere globale economische situatie. Ze houden rekening met een dreigende economische crisis, de onzekerheden met betrekking tot de brexit en de toenemende internationale spanningen.

Philippe Van Dooren