Belgen en Nederlanders stap dichter bij transportvergunning vanaf 0 kg

In Nederland hebben de sociale partners een akkoord bereikt over een verlaging van de vergunningsgrens in het wegvervoer. Ze willen die naar 0 kg verlagen. In België is deze mogelijkheid in de nieuwe transportwet voorzien. Maar het KB ontbreekt nog.

Net als in België ligt de ondergrens voor de vergunningplicht in Nederland bij voertuigen met een laadvermogen van 500 kilogram. Dit betekent dat – vooral - in het pakjesvervoer elke ondernemer met een dergelijk voertuig met een transportactiviteit mag beginnen, zonder te moeten beantwoorden aan de eisen inzake toegang tot het beroep (vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht), zonder gebonden te zijn aan de cao, e.d.m.

Nederland

In Nederland zijn de sociale partners in het beroepsgoederenvervoer (TLN voor de werkgevers en FNV Bondgenoten, CNV en De Unie voor de vakbonden) tot overeenstemming gekomen dat deze vergunningsgrens dient te worden teruggebracht naar 0 kg. Ze hebben minister Schultz Van Haegen aangespoord om hen hierin te volgen.

Deze verlaging van de ondergrens zou volgens hen in belangrijke mate bijdragen aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Bovendien zou dat “een enorme impuls geven aan de professionaliteit én de continuïteit binnen dit ‘lichte’ segment van het beroepsgoederenvervoer”. Die sector kent immers, mede door de toename van e-commerce, een sterke groei.

België

Ook in België bestaat er al jaren de vraag dat de limiet voor vergund vervoer zou verlaagd worden van 500 kg naar 0 kg. In de nieuwe Transportwet (in het Staatsblad verschenen op 18 februari 2014 en in voege getreden op 1 september j.l.) is overigens de mogelijkheid opgenomen om dat te doen.

“In de nieuwe wet staat dat de Koning (lees: de regering) het vergunningenstel  en de toegang tot het beroep kan uitbreiden tot motorvoertuigen met een nuttig laadvermogen onder de 500 kg. De wet kan dus aangepast worden via een KB,” aldus Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra. Maar of en wanneer dat zal gebeuren, is nog de vraag.

Dat KB met de uitvoeringsbesluiten moet immers nog gepubliceerd worden. “Wanneer dat zal gebeuren, weten we niet. Maar de FOD Mobiliteit is gestart met een impactstudie over de voorwaarden en de effecten van zo’n KB, hebben wij vernomen”, aldus De Maegt.

Een van de mogelijkheden die worden bestudeerd, is om een soort ‘light vergunning’ in het leven te roepen. In dat geval zouden voor de voertuigen met een nuttig laadvermogen onder de 500 kg aangepaste voorwaarden voor de toegang tot het beroep alsook een specifieke vergunning ingevoerd worden. Maar deze uitvoeringsbesluiten moeten dus niet op korte termijn verwacht worden.

Let wel: enkel het nationaal vervoer met voertuigen onder de 500 kg nuttig laadvermogen mag nog zonder vergunning gebeuren. “Internationaal vervoer met zo’n voertuigen moet wél voldoen aan de voorschriften betreffende de CMR-vrachtbrief en is sowieso aan het CMR-verdrag onderworpen,” zo stond onlangs te lezen in het vakblad van Febetra.