Meningsverschillen bargeoperatoren over doorrekenen bundelingskost

Voor het bundelen van containervolumes op een van de consolidatiehubs wordt een beperkte overslagkost aangerekend van 5 à 10 euro. Operator Contargo rekent die kost voorlopig niet door. David Huybrechts van BCTN vindt dat een verkeerd signaal.

Operator Contargo zegt in een persbericht dat hij de kosten voor de overslag en de verdere transportkosten via de hubterminals 667 (PSA) en 364 (ATO) in de Antwerpse haven, tot het einde van de proefperiode voor zijn rekening neemt. “We hopen dat de introductie van dit concept ertoe bijdraagt om de doorlooptijden in de zeehaven te verbeteren”, zegt de operator.

Transportkosten

Binnenvaartoperator Danser wil de analyse van het bundelingsconcept afwachten vooraleer uitspraken te doen over het al of niet doorrekenen van de kosten. “Het gaat niet alleen om de extra overslagkosten maar er zijn ook de transportkosten. Voor elke operator zijn die verschillend. Contargo vaart voornamelijk op de Rijn. Wij varen zowel in de Benelux als op de Rijn”, zegt Marco Zwaap van Danser Containerline.

Hij geeft toe dat Danser de bundelingsmogelijkheden in de Antwerpse haven nog niet intensief gebruikt. “Volumes vanuit Noord-Frankrijk bundelen we in Gent”, besluit hij.

Rijnoperatoren

Bij CCT Moerdijk, dat als consolidatiehub fungeert, zijn het voornamelijk de Rijnoperatoren die volumes bundelen. “Die 5 euro extra overslagkost vormt voor de klanten geen probleem. Dat subsidiepotje zal natuurlijk wel eens opgeraken en dan zullen ze meer moeten betalen. Momenteel zien we toch wel enige volumegroei tussen Moerdijk en Antwerpen”, zegt Rolik Hermans van CCT Moerdijk.

Kostenverhogend effect

Terminaloperator BCTN in Meerhout (foto) merkt ook al de eerste consolidatiegolven. “Toen de call size nog beperkt was tot twintig containers, lukte het voor de verladers nog om zelf te bundelen. Nu er dertig containers moeten aangeboden worden per call wordt het al iets moeilijker. Daardoor zien we dat de consolidatiegolven groter en groter worden. Bedoeling is om ze uiteindelijk in balans te brengen met de diepzeevolumes”, zegt David Huybrechts, commercieel directeur van BCTN.

Wat de extra toeslag betreft, is hij een andere mening toegedaan dan Contargo. “De klanten moeten wennen aan de nieuwe marktontwikkelingen. De volgende jaren zullen die voor een kostenverhogend effect zorgen. De eindklant zal de kosten moeten dragen. De barge- en terminaloperatoren hebben in het verleden al voldoende extra kosten moeten slikken. Die kosten zelf dragen is een slecht signaal”, zegt hij. Volgens hem is er ook wel een verschil tussen Rijnoperatoren die over langere afstanden varen en operatoren over kortere afstanden. “Voor een Rijnoperator is die 5 euro misschien 1% van het totale tarief, maar voor een andere operator is dat misschien 25%”, besluit hij.

Koen Heinen