Antwerps Transportforum vraagt compensatie voor nachttransport

"Geef ons een compensatie voor het nachtrijden via een lagere kilometerheffing 's nachts", pleitte Yves Haud'Huyze op het Antwerps Transportforum. "Zolang er geen slimme kilometerheffing is voor alle weggebruikers, is dat het beste alternatief."

Op de jaarlijkse bijeenkomst van het Antwerps Transportforum keken de Antwerpse transportbedrijven even naar de toekomst. "Die ziet er niet meteen rooskleurig uit", meent Yves Haud'Huyze (foto 1). "De dieselprijs is op twee jaar tijd met 30% gestegen, in Duitsland breidt het netwerk tolwegen met 40.000 km uit en de volgende jaren staan we voor een lange periode van heel ingrijpende werkzaamheden rond Antwerpen. Wij zullen ook al die zaken moeten incasseren en zoals altijd onze problemen zelf oplossen. Dat deden we ook door steeds meer in te zetten op nachttransporten als antwoord op het prangend mobiliteitsprobleem. Daarvoor een compensatie krijgen, door lagere toltarieven 's nachts, zou niet meer dan gerechtvaardigd zijn."

Hakka

In een poging om vooruit te blikken, luisterden de aanwezige transporteurs naar een toelichting over Hakka (foto 2). Dat platform zoekt naar digitale oplossingen waarbij transporteurs ritten kunnen uitwisselen om het aantal lege ritten te doen dalen. Regiomanager Brunhilde Foulon van de afdeling Wegen & Verkeer (foto 3) vertelde op haar beurt waar de transporteurs op korte en lange termijn geconfronteerd worden met werkzaamheden. Nu het Toekomstverbond voor Antwerpen steeds concreter wordt, kon de regiomanager al aankondigen dat de prioriteit zal gaan naar de Oosterweelverbinding, die de huidige ring moet sluiten. Met de Tijsmanstunnel en de aansluiting van de E19 en A12 als eerste werfzones.

Nachtwerven

In het publiek pleitten meerdere aanwezigen voor werven die dag en nacht operationeel zijn, om de werkzaamheden zo snel mogelijk te laten vooruitgaan. "Wij rijden nu toch ook 's nachts", was de redenering. De regiomanager had wel oren naar die vraag, maar wees op de aanbestedingsprocedures. "Die laten niet toe om nachtwerk te eisen", zegt Brunhilde Foulon. "We kunnen alleen maar proberen om de uitvoeringstermijn zo scherp te zetten dat de aannemer wel continu moet doorwerken. Maar de trucker in de file moet begrijpen dat er soms niet wordt gewerkt. Asfalt moet nu eenmaal afkoelen en beton moet harden."

100 miljoen

Een kleine troost voor de aanwezigen was de melding dat de afdeling Wegen & Verkeer dankzij de kilometerheffing 100 miljoen euro extra budget heeft. Geld dat alleen mag ingezet worden voor werkzaamheden op trajecten waarop tolheffing wordt betaald.

Bart Timperman